“We willen meer aanbidding in de protestantse kerk”: Evangelisch Werkverband lanceert Hemelhoog
You are here: Home \ persoonlijke verhalen \ “We willen meer aanbidding in de protestantse kerk”
9 juni 2015 - 20:40, by , in persoonlijke verhalen, No comments

“Veel protestantse kerken hebben behoefte aan een veelkleurige en een generatie-overstijgende manier van zingen en prijzen. We zijn afkomstig uit de formele liturgie die vaak beschrijvend zingt, maar daarmee ook afstandelijkheid creëert. Het zingen met hart, ziel en zinnen, zoals we dat uit evangelische liedculturen kennen, brengen sterker de ervaring van God in de eredienst,” vertelt Hans Maat, directeur van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse kerk. Deze organisatie heeft de liedbundel Hemelhoog uitgegeven – in samenwerking met het Confessioneel Gereformeerd Beraad en de Confessionele Vereniging..

Hemelhoog is een verzameling uit allerlei bronnen zoals Sela, Johannes de Heer, Schrijvers voor gerechtigheid, Taizé, Opwekking. Een bundel die de evangelische en protestantse wereld bijeenbrengt en die bewust wordt aanbevolen voor kerkelijk gebruik. Veel kerkenraden steunen het en predikanten werken er actief aan mee. Het haalt de eenzijdigheid uit zowel de evangelische als de protestantse liederen, vindt Maat.
“Wij verwachten veel van de actieve samenwerking tussen kerkmusici en de muziekteams die overal ontstaan. We willen het beste van beide. Je hoeft niet altijd een muur van elektronisch geluid te produceren, waar velen voor vrezen. Je kunt ook akoestisch spelen en zelfs a cappella zingen.”
Oprechte lofprijs
“Het gaat ons om oprechte lofprijzing en aanbidding, waarin ons hart zich verheft tot God. Waarin we ons klagen, onze twijfel, onze liefde emotioneel mogen bezingen. De liederen die in Hemelhoog staan zijn ook getoetst op hun werking. Brengt het je dichter bij God? Kun je ook rechtstreeks tot Hem spreken in het lied? De ervaring van God gaat nogal eens via muziek en liederen en ik denk wel eens: een ervaring met Hem is me meer waard dan duizend preken.”

“Het gaat ons om oprechte lofprijzing en aanbidding, waarin ons hart zich verheft tot God. Waarin we ons klagen, onze twijfel, onze liefde emotioneel mogen bezingen.”
De liederen stimuleren het ontstaan van muziekteams, in plaats van alleen begeleiding met een orgel of een piano. Maat betoogt dat Psalmen met een orgel van grote waarde zijn, maar minder qua melodie en berijming geschikt zijn voor jonge generaties. “Sommige melodieën van psalmen zijn zelfs terug te voeren op de synagoge. Prachtig. Blijf ze zingen, maar vergeet niet dat God vooral wil dat we Hem zoeken en vinden. Onze huidige creativiteit en liederen heeft Hij ons gegeven om hem nu te aanbidden.”
“Ik heb mij een half leven op het verkeerde been laten zetten door een generatie die vond dat ik mij de cultuur van de zestiende en de achttiende eeuw moest toe-eigenen, maar aan dat soort religieuze discussies doe ik niet meer mee. Veel mensen verblikken en verblozen niet meer bij de haast versleten melodieën, ook al zijn er zeker mooie bij die blijvers zijn. Je kunt psalmmelodieën en teksten cultiveren tot in de eeuwigheid, maar daar ben ik geen voorstander van. Daarmee zeg ik niet dat ik niet van psalmen houd: sterker nog, ze zijn bepalend voor mijn omgang met God.”

“Je kunt psalmmelodieën en teksten cultiveren tot in de eeuwigheid, maar daar ben ik geen voorstander van.”
Pinkstergemeenten
Misschien kunnen we in de komende jaren muziekteams en voorgangers gaan begeleiden. We hebben de website Hemelhoog.nl al klaar gemaakt om ook meer te doen op het gebied van liturgie. In de protestantse traditie hebben we vaak, wat ik maar noem een ‘hink stap sprong-structuur’. Je zingt een lied, leest een belijdenis, een gebed, een preek, weer een lied. Mensen hebben tijd nodig om zich op God te richten. Om te ontvangen en los te komen van hun onrust. Binnen een groter blok kun je je richten op God, kan er gebed zijn, profetie en dank.

“In de protestantse traditie hebben we vaak, wat ik maar noem een ‘hink stap sprong-structuur’. Je zingt een lied, leest een belijdenis, een gebed, een preek, weer een lied. Mensen hebben tijd nodig om zich op God te richten.”
“Nu hoeven wij niet meer massaal naar pinkstergemeenten om deze liederen te zingen. Ook andersom nodigen we evangelische gemeenten uit om de oude en nieuwe gezangen en taizé-liederen te zingen. De kruisbestuiving zou pas echt lukken, als ook evangelische gemeenten eens kijken wat ze met Hemelhoog kunnen doen. We willen kerken op deze manier op weg helpen om de liedcultuur te verrijken. Ik geloof dat het een geweldig middel kan zijn.”

Tekst: Dick van den Bos

Bron: Cip.nl, 5 juni 2015

 

Aanbidding.net
Over de auteur:

Geef een reactie