Sandra Offereins: ‘Aanbidding is voor mij een weergave van wie God is.
You are here: Home \ Studie \ Aanbidding als levensstijl \ Sandra Offereins: ‘Aanbidding is voor mij een weergave van wie God is.

Aanbidding is voor mij “weergeven’ van wie God is, en het “weer geven” aan God wat al van Hem is, wat ik van Hem ontvangen heb. Als ik Hem herken in de schepping, of in de woorden die iemand spreekt, Hem erken als ik in de Bijbel lees en het Levende Ware Woord daarin hoor, als ik de was ophang en ik ineens een (nieuw) lied of een Bijbeltekst begin uit te zingen, dan “geef ik weer”, dan erken ik God en dat laat ik Hem weten.

Wat voor mij persoonlijk de toevoeging van muziek in aanbidding zo bijzonder maakt is dat het een extra taaldimensie toevoegt. Mijn liefde voor mijn God (of mijn berouw, mijn geloof, mijn vertrouwen, mijn dankbaarheid, mijn …) danst om de woorden die ik zing heen. Daar waar de inhoud van het gezongen woord haar grens bereikt, daar danst mijn hart verder. Al innerlijk zingend draaien mijn hart, ziel en geest om de melodie heen, tussen de letters door, en geven diepgang, een diepere definitie, een verfijning, de toevoeging, het karakter, de kleur, de uitleg.

Voor mij is het “meerzeggend”, Ik voeg iets van mijn hart toe aan deaanbidding, iets dat in woorden niet te vatten is.

Ik aanbid God het liefst door te zingen, piano te spelen, in melodie en ritme, in een samenspel met God. Ik kan mezelf daarin uiten en mijn ziel danst mee. God heeft mij zo gemaakt.

Misschien heb jij een andere taal waarin je aan God Hem, of jouw hart “weergeeft”. “Weergave”, aanbidding, kan op heel veel manieren: d.m.v. uitspreken, d.m.v. kunst, door een daad van liefde voor een ander, d.m.v. (stil) gebed. Iets in jou, iets in mij, heeft iets te delen met God, iets mee te delen aan God. Het is het initiatief tot contact dat voortvloeit uit een levend geloof, een lovende liefde als reactie op de zorg van een Top-Vader die tegelijkertijd een Almachtig God is.

Een geweldig voorbeeld vind ik in David die telkens weer zijn ziel oproept God te loven, (juist) ook in moeilijke situaties.

Psalm 42:6 Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Psalm 103:1,2 Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.

Waar het om gaat is dat we God de eer, erkenning en liefde geven in ons dagelijks leven, het leven van elke dag, met heel ons verstand, met al onze kracht, in de taal van ons hart en met heel onze ziel.

Zoals mijn hart en ziel om en door melodie en woorden heen dansen, zo isaanbidding, “weergave”, “verweven” met mijn leven van elke dag, God is mijn Al en eerste Levensbehoefte. God is mijn “levensbeker”.

 

Psalm 16 (NBV) Een stil gebed van David.

1 Behoed mij, God, ik schuil bij u.

2 Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer,

mijn geluk, niemand gaat u te boven.’

3 Maar tot de goden in dit land,

de machten die ik vereerd heb, zeg ik:

4 ‘Wie u volgt, wacht veel verdriet.’

Ik pleng voor hen geen bloed meer,

niet langer ligt hun naam op mijn lippen.

5 HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker,

u houdt mijn lot in handen.

6 Een lieflijk land is voor mij uitgemeten,

ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld.

7 Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft,

zelfs in de nacht spreekt mijn geweten.

8 Steeds houd ik de HEER voor ogen,

met hem aan mijn zijde wankel ik niet.

9 Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel,

mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.

10 U levert mij niet over aan het dodenrijk

en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.

11 U wijst mij de weg naar het leven:

overvloedige vreugde in uw nabijheid,

voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

Aanbidding.net
Over de auteur:

Geef een reactie