Quality time: Wordt het tijd voor meer kwaliteit in aanbidding?
You are here: Home \ Studie \ Aanbidden in een samenkomst \ Quality time

Moeten we harder werken aan meer kwaliteit in onze muziekteams?

Meer zorg, meer tijd, meer geld besteden aan het bevorderen van goed geluid, mooie instrumenten, training van muzikanten, dansers, zangers en geluidsteams?

Onder aanbidders wordt hier heel verschillend over gedacht.

God kijkt toch naar je hart?

De ene groep zal zeggen, dat God toch allereerst naar ons hart kijkt en niet naar de buitenkant.

De aandacht voor ons persoonlijk talent kan alleen maar de Geest in de weg staan. Deze werkt immers juist door onze zwakheden heen? Een zangleider met weinig opleiding en muzikaal talent kan dan wellicht beter door Gods Geest geleid worden, dan iemand die zou kunnen steunen op zijn eigen menselijke vaardigheden en talent.

Muziek voor God is nooit goed genoeg

Anderen zullen betogen, dat muziek in de gemeente nooit goed genoeg kan zijn, omdat het tot eer is van God, de Allerhoogste Koning. Alleen de meest gekwalificeerde zangers en muzikanten mogen op het podium staan en dan ook nog uitsluitend zij, die de verplichte cursus hebben gevolgd én bij de repetitie zijn geweest. Middels een strenge selectie op muzikaal niveau, maar ook op toewijding wordt deze elite aangenomen of afgewezen.

Beide visies zijn mij zeer bekend. Opgegroeid in een muzikale familie, een soort “Asaf familie”, was het deelnemen aan een muziekteam bijna vanzelfsprekend. Als tiener speelde ik al viool in de diensten en als jong volwassene was ik al zangleider en muziekleider in een Volle Evangelie Gemeente. Later volgden Rafael, toen een Evangelische gemeente en recent een PKN gemeente, allen met zeer verschillende visies op het vlak van aanbidding en kwaliteit.

Wat zegt de bijbel over kwaliteit?

Maar interessanter is , wat de bijbel zegt over kwaliteit.

1 Kronieken 29 (HSV) is een verhelderend hoofdstuk. Daarin staat beschreven hoe David uit liefde voor het huis van God onder meer zijn hele vermogen aan goud en zilver vrijwillig geeft voor de tempelbouw.(:3)

En ook de leiders en het volk “gaven met een volkomen hart vrijwillig aan de HEERE.”(:9 en : 17).

Dit gedeelte leert ons, dat het hebben van een “gewillig” en “volkomen” hart ons ambitieus maakt.

Juist omdat het volk zo’n toegewijde gezindheid had leidde dat tot een tempel van ongekend hoge kwaliteit.

Vertaald naar onze situatie betekent het, dat ons oprechte hart geen excuus is voor middelmatigheid, maar een voorwaarde om God het beste te kunnen geven wat we hebben.

My utmost for His Highest”, zoals Oswald Chambers dit noemt. “Ik besluit het uiterste te doen om het hoogste te bereiken. Dit is een zaak van volkomen overgave van de wil….”(citaat uit “Geheel voor Hem”)

Wat is ons hoogste doel?

Dat wil niet zeggen, dat kwaliteit ons hoogste doel is.

Ook het Nieuwe testament zegt dat de vernieuwing van onze gezindheid leidt tot (het onderscheiden van) “het goede, welgevallige en volkomene” (Rom.12:2).

Maar daarnaast worden we ook opgeroepen om te “trachten uit te munten tot stichting van de gemeente”. (1 Cor. 14:12 –NBG)

Gods wil te doen en de gemeente op te bouwen is ons hoogste doel. Kwaliteit is slechts een middel.

Als ons streven naar kwaliteit los wordt gemaakt van die hogere roeping kan het ook veel schade berokkenen. Oudere leden van het muziekteam kunnen liefdeloos aan de kant worden gezet. Jonge mensen kunnen worden ontmoedigd en gekwetst.

De gemeente is geen theater waarin de gemeenteleden moeten zorgen voor een optimale voorstelling door hun beste kunsten aan elkaar te laten zien.

De gemeente is een werkplaats van Gods Geest, “die aan een ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.”(1 Cor.12:11). Wij hoeven slechts een “gewillig” hart te hebben, dat er op gericht is Gods wil te doen en de gemeente te dienen.

Komen onze gaven immers ook niet allemaal uit Gods hand?

Er is dus geen reden voor rivaliteit en sterallures. Noch voor torenhoge toelatingseisen.

Zoals David het zo mooi zegt: “Want van U is alles, en uit Uw hand hebben wij het U gegeven..”

(1 Kron. 29: 14 HSV)

Wordt het tijd voor meer kwaliteit in aanbidding? Absoluut! Maar dan wel vanuit een dienstbaar en gewillig hart en onder leiding van de Heilige Geest.

Op 10 oktober a.s. organiseert Bouw Uw Troon een speciale dag over “Quality time” voor muziekteams. Daarnaast onder meer dagen en zomerkampen voor liedschrijvers.

Kijk voor meer informatie op www.peterencarinvanessen.nl .

 

Peter Van Essen
Over de auteur:
Peter Peter is getrouwd met Carin, heeft een samengesteld gezin met vijf kinderen en is bekend van Opwekking en Bouw Uw Troon. Hij is (studio)muzikant, liedschrijver, aanbiddingsleider en leraar/ spreker. Naast viool en pianolessen (improvisatie en klassiek in Apeldoorn én Veenendaal) geeft hij ook training aan aanbiddingsteams.

1 reactie on "Quality time"

Edwin - 7 juli 2015 Beantwoorden

Mooi stuk. Hier hebben wij veel aan in ons aanbiddingsteam. Mooi Peter hoe je respectvol de link legt tussen kwaliteit en dienstbaarheid. Samen geven deze het beste resultaat. We dienen God het meest als we ons best doen op het podium, ons goed voorbereiden en onze instrumenten (incl. stem) proberen zo goed mogelijk te beheersen. Dat betekent ook oefenen! Maar ieder binnen zijn eigen kunnen, met zijn/haar hart in de juiste richting. Het maakt niet uit hoe goed je bent, als je maar op je best bent als je voor God en Zijn gemeente speelt.

Geef een reactie