“Psalm Surfing”
You are here: Home \ Studie \ Aanbidden in een samenkomst \ “Psalm Surfing”

Afgelopen maart was ik in Londen vanwege een dag van “Worship Central” waar ik enorm genoot van de geïnspireerde aanbidding o.l.v. onder andere Tim Hughes. Een voorrecht om bij te mogen zijn en met duizenden anderen God groot te maken. Op zondag had ik nog tijd over en ik had een afspraak gemaakt met Graham Kendrick in zijn woonplaats even buiten Londen. Graham wordt wel “de vader van de hedendaagse aanbiddingsmuziek” genoemd en is in ons land bekend van liederen als “Heer, uw licht en uw liefde schijnen” en “Hij kwam bij ons heel gewoon”.

Hij nam mij mee naar een bijzondere dienst in zijn kerk. Op het programma stond “psalm surfing”. Het was voor mij een volledig nieuwe term.

Graham omschrijft het zelf als volgt (vertaald citaat):

“Psalm surfing” is het aanbidden van God met een “open agenda”. Je vangt de golven op van Woord en Geest als die samengaan in geïmproviseerd zingen van het Woord en in het bijzonder van de Psalmen. Je zoekt geestelijke inspiratie tot creatieve avonturen in gebed, lofprijzing en bediening. Kunst en stemmen gaan samen in door het Woord gestuurde aanbidding. Het gebruiken van de Psalmen op deze manier kan onze persoonlijke, maar ook onze openbare eredienst en die in kleine groepen verfrissen. Dat niet alleen: zangers, liedschrijvers, muzikanten, dichters, schilders en dansers kunnen worden meegenomen in nieuwe golven van inspiratie.”

Het was voor mij een heel bemoedigende en verfrissende ervaring zo’n dienst mee te maken. Af en toe zong Graham de psalm solo, af en toe in beurtzang, dan weer werd er vrij gespeeld op instrumenten, of begon iemand anders te zingen n.a.v. de psalm. Op een gegeven moment stopte Graham ook met zingen en vroeg hij, of er mensen waren die een indruk van God hadden gekregen. Zo kwam er een thema uit (“het Vaderschap van God”) dat weer leidde naar voorbede voor vaderloze kinderen, het zingen van het Onze Vader, het bezingen van Gods Vaderliefde enz. Een tekenaar werd geïnspireerd een prachtige tekening te maken, iemand danste op de muziek. Andere teksten uit Gods Woord verdiepten en verrijkten het thema. Een prachtige invulling van het principe uit 1 Cor. 14:26.

“Wanneer u samenkomt draagt ieder wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn.”

Het doet ook sterk denken aan het gedeelte in Efeze 5: 18: “…laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft”. Wat inspirerend! Ik zeg tegen mezelf en tegen jou:  “Zing het Woord”!

Peter Van Essen
Over de auteur:
Peter Peter is getrouwd met Carin, heeft een samengesteld gezin met vijf kinderen en is bekend van Opwekking en Bouw Uw Troon. Hij is (studio)muzikant, liedschrijver, aanbiddingsleider en leraar/ spreker. Naast viool en pianolessen (improvisatie en klassiek in Apeldoorn én Veenendaal) geeft hij ook training aan aanbiddingsteams.

Geef een reactie