Peter Dijkstra : ‘Was het ‘slechts’ de muziek?’
You are here: Home \ Studie \ Het effect van aanbidding \ Peter Dijkstra : ‘Was het ‘slechts’ de muziek?’

Volgende week starten we als Sela aan een hele reeks paasconcerten. Samen met de bezoekers staan we stil bij het paasverhaal; het lijden en sterven maar ook de opstanding van Jezus. Door de muziek komt het verhaal dichtbij. In de muziek kunnen we iets proeven van de leegte, de eenzaamheid, de strijd. De muziek vuurt ons aan om ook de intense vreugde van de opstanding te vieren. We zingen samen: “Juicht, want Hij mijn Heere leeft!” En dat doen we! Muziek raakt ons, en muziek helpt ons om onze emoties te uiten.

Soms krijg ik de vraag: “Is zo’n avond dan niet alleen een muzikaal trucje? Bij Marco Borsato krijgen mensen toch ook kippenvel? Is dat wat christenen God noemen, niet ‘slechts’ de schoonheid van muziek?” Dit zijn terechte vragen. Wanneer iemand zegt God te hebben ervaren, hoe weten we dan of dit ook echt God is geweest, en niet ‘slechts’ het effect van de muziek?

Ten eerste is het belangrijk de vraag iets te nuanceren. Er is denk ik geen strikt onderscheid te maken tussen het ervaren van God, en het ervaren van de schoonheid van muziek. Gods goedheid en genade kunnen gevonden worden in de hele schepping. Een prachtige bloem weerspiegelt iets van God, en een prachtig muziekstuk evenzo. Dus als iemand zich afvraagt of het ‘slechts’ de muziek was, dan kan het antwoord zijn: Ja, misschien was het ‘slechts’ de muziek waardoor je iets van Gods goedheid en schoonheid hebt ervaren. Prijs de Heer!

Ten tweede is het belangrijk om te kijken naar welk effect deze ervaring heeft op iemands leven. In de Bijbel is er bij momenten van aanbidding sprake van een bewustwording van Gods grootheid, heiligheid, goedheid, liefde etc. en vervolgens een reactie. (zie bijv. Ex. 34:8, Lev. 9:24, 2 Kron. 5:14, 2 Sam. 7:18) Deze reactie is altijd tweeledig. Ten eerste is er een reactie op het moment zelf. Mensen knielen, vallen op de grond, juichen etc. Ten tweede is er óók een reactie op de langere termijn. Mensen die God hebben ontmoet zijn veranderd. Kijk bijvoorbeeld naar Saulus die Paulus wordt (hand. 9), of Jesaja die bereid is om te gaan (Jes.6). Mensen veranderen wanneer ze God zien, ervaren, ontmoeten.

Muziek kan ons beroeren, maar kan muziek ons ook wezenlijk veranderen? Bijbels gezien laat een ontmoeting met God ons niet onveranderd. Om te zien of het God zelf was die we hebben ontmoet, of dat het ‘slechts’ de muziek was, moeten we dus niet alleen kijken naar de dienst (of aanbiddingsconcert, conferentie etc.) zelf, maar ook naar het leven er na. Of anders gezegd: we moeten niet zozeer kijken naar de zondag, maar naar de maandag. Wie God ontmoet zegt niet alleen “Wat een geweldige muziek!”, maar ook “Voor deze God wil ik leven!”

Wij zullen niet zo vaak een troonvisioen zien zoals Jesaja, of een verschijning van Jezus zien zoals Paulus die heeft gehad. Vaak is onze ontmoeting met God een reis, een proces dat we met vallen en opstaan gaan. We gaan samen op weg in vertrouwen, zoals Abraham, en al reizende ontdekken we steeds meer van wie God is. We ontmoeten God in ons alledaagse leven, in de ontmoeting met elkaar, in het genieten van lekker eten, in de natuur, én in muziek. Maar ook in het samen bidden, het Bijbellezen, in hele expliciete Goddelijke openbaringen, zoals bijvoorbeeld bij genezing en bevrijding. En al die dingen gebruikt God om iets van zichzelf te openbaren, en ons zo te veranderen.

Als aanbidders van God hoop ik dat we in ons leven steeds meer mogen ontdekken van wie God is. Door vreugde en verdriet heen, met vallen en opstaan leren we zo steeds meer God te vertrouwen, Hem steeds meer de ruimte te geven in ons leven, zodat Hij steeds meer zichtbaar wordt in ons leven. In ons leven mogen we samen de schoonheid van muziek vieren, maar bovenal de schoonheid van de Schepper. Ik dank God dat Hij muziek wil gebruiken om ons te raken, dat Hij ons door muziek heen wil ontmoeten, zodat we steeds meer en meer voor Hem zullen leven.

Peter Dijkstra

 

Peter Dijkstra (1987) is in 2010 afgestudeerd als drummer aan het conservatorium in Rotterdam. Momenteel studeert hij (in deeltijd) theologie aan de ETF in Leuven. Hij is drummer en liedschrijver bij Sela, betrokken bij het werk van New-Wine, en hij geeft regelmatig trainingen aan muziekteams van kerken.

Aanbidding.net
Over de auteur:

Geef een reactie