Als ik die aanbiddingsleider ben tijdens die gelegenheid heb ik waarschijnlijk één van de volgende gedachten: “Wie is er vandaag aanwezig? Iemand die belangrijk is? Ik vraag me af wie mij vanmorgen zullen zien spelen? Ik moet niet vergeten straks wat ‘cools’ te doen op mijn gitaar.”

Helaas zijn dit soort gedachten geen aanbiddingsleider vreemd, zelfs niet terwijl we ons inspannen om mensen in de tegenwoordigheid van God te brengen. Trots is iets waar we allemaal mee te maken hebben, zeker degenen die een zichtbare rol als leiders vervullen. Trots heeft vele verschijningsvormen en is op meerdere manieren zichtbaar.

Ik worstel met trots wanneer ik aanbidding leid, ik worstel met trots wanneer ik gitaar speel in het team van een andere aanbiddingsleider en ik worstel met trots wanneer ik helemaal niet betrokken ben maar simpelweg naar een andere leider aan het luisteren ben!

Toen ik in 1989 bij de Vineyard kwam genoot ik ervan om elektrisch gitaar te spelen in het aanbiddingsteam. Maar ik was niet gewend aan solo’s in aanbidding. Op het podium staan met als enig doel naar Jezus te wijzen en dan een solo spelen (wat in mijn gedachten alle aandacht op mezelf richt) leek een tegenstelling.

Het was een vreemde aanpassing, maar mijn ogen begonnen zich te openen voor een nieuwe manier van denken. Mensen vertelden hoe ze diep door God werden aangeraakt als gevolg van bepaalde solo’s. Sommigen voelden zelfs hoe de kracht van God duisternis wegdreef terwijl ik aan het spelen was.

Ik kon me nog steeds niet losmaken van het gevoel dat alle ogen op mij gericht waren tijdens mijn solo’s, maar ik wist dat ik door middel van mijn instrument uiting moest geven aan dat wat in mijn hart leefde – en dat ik God het moest laten gebruiken om voorbij onze menselijke verdediging te komen.

Ik moest leren hoe ik tijdens het spelen met mijn trots om moest gaan, in plaats van weg te rennen voor dit geestelijk strijdtoneel. Ik wist, zonder twijfel, dat als ik mijn trots de gelegenheid zou geven om te blijven zitten en verder te groeien het mijn einde zou betekenen.

Omgaan met trots als aanbiddingsleider

Hier zijn wat gedachten over hoe ik als aanbiddingsleider/muzikant omga met trots:

Kies om in nederigheid te wandelen Allereerst, trots is als een ziekte die behandeld moet worden. Hoewel ik pas vroeg in de dertig ben, weet ik dat zolang ik leef trots met mij zal blijven flirten. Ik moet bewust blijven kiezen om mensen op de Bruidegom te wijzen en voorkomen dat ik zelf in het gezichtsveld van de Bruid kom te staan.

Belijd je motieven aan anderen

Ten tweede, wat mij heel goed helpt om mijn hart op de juiste plaats te houden is mijn motieven en (verkeerde) houding aan anderen te belijden. Ik vind het een geweldige zegen dat ik vrienden heb tegen wie ik “over mijzelf kan klikken”. Wanneer ik dit doe, win ik het van mijn trots. ‘Klik’ regelmatig over jezelf. Zelfs al krijg je misschien het gevoel dat je jezelf slechter afschildert dan je werkelijk bent, je zonden belijden voelt achteraf altijd goed.

Bekijk je leiderschap in het juiste perspectief

Een juist perspectief van jezelf als aanbiddingsleider is belangrijk wanneer je je trots wilt overwinnen.

Ik herinner me een verhaal waarin een vergelijking werd gemaakt tussen aanbidding leiden en ‘best man’ (getuige) zijn op een bruiloft. De ‘best man’ is alleen maar aanwezig om ieders aandacht op de bruidegom te vestigen, een rol niet veel anders dan die van Johannes de Doper. Kun je je een bruiloft voorstellen waar de ‘best man’ de aandacht van de bruid voor zichzelf probeert te krijgen?

Wanneer we het juiste perspectief kwijtraken kan het gebeuren dat wij precies het bovenstaande doen wanneer we mensen in aanbidding leiden. Wanneer ik geneigd ben te denken aan hoe ik het doe, hoe mijn nieuwe lied door de zaal wordt opgepakt of hoe mijn laatste akkoord klonk, denk ik aan die bruiloft.

Ik wordt geraakt door de vreze des Heren, want ik zou nooit de liefde die de Bruid voelt voor de Bruidegom van Hem willen stelen. Ik zorg ervoor dat ik altijd op Jezus wijs, ongeacht welke gedachte mij lastig valt.

© Copyright 2002 Vineyard Music.

Oorspronkelijke titel: The place of pride. Nederlandse vertaling: Jane Hempenius
E-Contact is een gratis maandelijkse uitgave van Vineyard Music Benelux. Ga voor meer Nederlandstalige artikelen naar de website van Vineyard Music (Benelux). Of stuur een e-mail naar info@vineyardmusic.nl.