Ik leer om op elk moment klaar te zijn om ‘het moment vast te houden” in onze tijden van aanbidding.
Hier zijn een paar suggesties om je te helpen dit ook te doen:

1. Oefen in de tijden waarin je voor jezelf God aanbidt. Soms zal de Heer zijn vreugde heel reeel voor ons maken. Of we zullen zijn geweldige vergeving, genezing, genade of vrede ervaren – allemaal aspecten van wie God is.
De Heilige Geest kan ons hiervoor gevoelig maken in onze eigen stille tijd. Als we dan aanbidding leiden, kunnen we dit beter herkennen.

2. Ga mee met de stroom. God vindt het belangrijker om in de harten van mensen te werken dan wat ons volgende lied is. Als ik terug kijk naar die avond in Atlanta, zie ik dat ik een probleem had met het idee dat ik alleen maar twee liederen zou zingen. In mijn schema was het niet de bedoeling dat de Heilige Geest in de harten van de mensen zou gaan bewegen voordat we bij het zevende lied waren. We moeten leren om Gods schema te volgen, niet die van onszelf.

3. Als God iets doet, zet je tent maar op. Wachten is waarschijnlijk het moeilijkste dat een aanbiddingsleider moet doen.

Wij denken dat we, om een succesvolle zangdienst/tijd van aanbidding te hebben, moeten beginnen met dankzegging, dan overgaan op lofprijzing en dan doorgaan in aanbidding. Dit is een bruikbaar algemeen patroon om te volgen, maar we willen niet uitsluiten dat God mensenharten gaat aanraken tijdens een tijd van dankzegging.

We moeten God de mogelijkheid geven om terug te spreken tot de mensen. Ik heb altijd geloofd dat aanbidding meer is dan een monoloog – het is een dialoog. Met andere woorden, God wil iets aan ons geven als wij iets aan Hem geven.

Denk hier eens over na. God wil op een intieme manier betrokken zijn in onze tijden van aanbidding. Veel te vaak missen we wat er had kunnen gebeuren door onze eigen agenda. Veel te vaak komen mensen op dezelfde manier een aanbiddingsdienst uit als hoe ze gekomen waren. Als we echt in aanbidding zijn gegaan, zouden we veranderd moeten zijn, zoals Jesaja veranderde toen hij de Heer zag.

Ik ben ervan overtuigd dat, als we gevoelig zullen worden om de speciale momenten die door God bepaald zijn vast te houden, onze tijden van aanbidding meer van betekenis zullen worden dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen.

© 2000 door Don Moen