“Ken jij de prijs van een leven om echt Jezus zien?”
You are here: Home \ persoonlijke verhalen \ “Ken jij de prijs van een leven om echt Jezus zien?”
10 maart 2015 - 14:02, by , in persoonlijke verhalen, No comments

20 Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. 21 Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. 22 Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. 23 Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. 24 Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. 25 Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven.” Johannes 12

Ik schreef in mijn eerste blog afsluitend: “Dat het voor jou persoonlijk en voor ons als kerk, het lichaam van Jezus Christus mag leiden tot meer van die goddelijke heerlijkheid in ons leven en in ons land!” Ik denk daar veel over na en kom er steeds achter dat het draait om vernieuwing van mijn denken. Mijn ‘oude’ programma’s helpen me niet. Sterker nog die breken mijn leven en het leven van de mensen om me heen steeds af… Meer goddelijke heerlijkheid….. meer ‘tastbare’ aanwezigheid van God…… Dat zagen de Grieken in Johannes 12 ook….. Ik kan me zo voorstellen dat de discipelen gedacht hebben: “Wauw, zelfs Grieken… uit zo’n ver land met een hele andere godsdienst willen Jezus zien!!” Vandaag zouden we zeggen: “Geweldig, de marketingcampagne ‘Ontmoet Jezus’ is geslaagd!” Het was feest en deze Grieken waren naar dat feest te komen om God te aanbidden… en of zij dan Jezus konden ontmoeten… zo vroegen zij! Deze heidenen geloofden dus al in de God van Israël en nu vroegen ze naar Jezus. Dat zal Jezus toch ook verheugen! En dat lijkt ook zo te zijn. Hij begint met “De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven.” Maar dan gaat Hij verder met spreken over sterven… Zijn eigen sterven… En dat de graankorrel moet vallen (en dus sterven) voordat die korrel meer leven geeft! Sterven om vrucht te dragen… Sterven om ander leven voort te brengen… En dan kom ik weer bij de heerlijkheid van God, als ook Jezus spreekt over sterven op een feest voor de aanbidding van JHWH… Als ook Jezus Zelf stierf om veel vrucht te dragen. Als zelfs voor Hem sterven deel uit maakte van Zijn leven van aanbidding van de Vader. “Hijheeft zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis” zegt Filippenzen 2. Dat was zijn aanbidding. Zijn gehoorzaamheid. Wanneer wij Jezus aanbidden vraagt dat ook van ons gehoorzaamheid, navolging, bereid te zijn om te sterven. En dan keert alles zich in mij om! Mijn eigen ‘oude’ programma’s moeten dood in Jezus dood. En mogen leven door Zijn leven! Mijn oude leven is door God voor dood verklaard! En ik mag nu leven in Zijn heerlijkheid! Vernieuwd door Jezus, wordt mijn leven vernieuwd en zal het meer en meer staan in het teken van de liefde van die geweldige God, die ik zo graag aanbid met alles wat in mij is!

Jezus, leven van mijn leven,

Jezus, dood van mijne dood,

die voor mij U hebt gegeven,

in de bangste zielenood,

opdat ik niet hulp’loos sterve,

maar uw heerlijkheid zou erven,

duizend, duizend maal, o Heer,

zij U daarvoor dank en eer!

Gert Visscher
Over de auteur:
Ik heb een groot verlangen om door middel van muziek God te eren en mensen dichtbij Hem te brengen. Wát een krachtig instrument is het toch! Ik wil eraan meewerken dat er steeds meer mensen ontdekken dat zij, in de tegenwoordigheid van God, geraakt en veranderd kunnen worden. Lofprijs en aanbidding door middel van muziek is daartoe een belangrijk middel: Het uitzingen van je liefde en geloof om zo te focussen op de Vader, de Zoon en de Geest. Om te komen tot overgave! Om de dingen te bedenken die boven zijn! Zo wil “Aanbidding.net” een instrument in zijn handen zijn! Zo willen wij muziek laten klinken die helpt om de Heer te eren en te aanbidden in blijdschap, verootmoediging, in alle eerlijkheid, in klaagzang en in overgave aan Hem, in moeite op zoek naar vertroosting. We willen een voertuig zijn voor de heerlijkheid van God door het aanbieden van goede studies, events, gesprekken, verkoop van muziek, etc. Dat het voor jou persoonlijk en voor ons als kerk, het lichaam van Jezus Christus mag leiden tot meer van die goddelijke heerlijkheid in ons leven en in ons land! Lees meer op www.inspiredworship.nl

Geef een reactie