Kan aanbidding jouw leven veranderen? Gert Visscher legt uit hoe dat kan!
You are here: Home \ persoonlijke verhalen \ Kan aanbidding jouw leven veranderen? Gert Visscher legt uit hoe dat kan!
13 mei 2015 - 8:46, by , in persoonlijke verhalen, No comments

Mijn vorige blog eindigde ik met de opmerking: “Aanbidding: meer van God in mij, voor mij, door mij. Aanbidding: levensveranderend! Hier ben ik Heer!”

Dat heeft me de laatste tijd nogal beziggehouden. Als dat echt zo is, zie ik dat dan in mijn leven? In de kerk? In de wereld? Kán aanbidding echt levensveranderend zijn? En merken de mensen om me heen dat dan ook? Leid dat tot een verschil?

In de Bijbel in Romeinen 12 lees ik: “1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods¹, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer²: dit is uw redelijke eredienst³. 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken4, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.”

In andere vertalingen en talen lees ik bij de verschillende stukjes tekst:

  • 1 de ontfermingen Gods , God is liefdevol en goed, in view of God’s mercy
  • 2 levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, een levend en heilig offer waar God blij mee is, living sacrifice, holy and pleasing to God
  • 3 redelijke godsdienst, het is goed om God op die manier te dienen, true and proper worship
  • 4 op een nieuwe manier gaan denken, veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, anders gaan leven, be transformed by the renewing of your mind

Hier en daar prachtige woorden die me helpen om de diepte van de Griekse taal nog beter te begrijpen…. Bij 1 begrijp ik dan dat in alles wat God vraagt Hij eerst zijn ontferming en barmhartigheid, zijn genade geeft! Bij 2 zie ik dat ik dan mag geven wat God verheugd! Wat Hem behaagt! Redelijke eredienst zoals ik bij 3 lees is dan niet “wel aardig”, maar is het aanbidding die “waar” is omdat het uit mijn eigen hart en persoon voortkomt maar past het ook bij onze Heer! Zó, Hij geeft het eerst zelf uit genade, zó wil Hij gediend worden: Met waarheid, echtheid en oprechtheid! Dus mijn lied moet overeen komen met mijn leven! En wat ik in en uit geloof zing moet mijn leven beïnvloeden zó dat het met elkaar overeenkomt!

De herziene Statenvertaling heeft bij puntje 4 vertaald:

En word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid!”

Ik dacht: “Ik moet een andere gezindheid krijgen. Mijn zinnen moeten op een ander spoor gezet worden. Door die prachtige soms grote woorden mee te zingen, met de psalmen van David of met Opwekking en alles waar daartussen zit, wordt mijn zin, datgene waar ik zin in heb, veranderd.” “Ik wil UW gezindheid krijgen”, dacht ik. “Liefhebben en niet oordelen, zegenen en niet jaloers zijn, vergeven en niet wrok vasthouden, dienen en niet heersen!”

Maak mij een beeld van U, zo vol van ootmoed, liefd’ en trouw, maak mij een beeld van U’ is zo’n oud lied, maar ik kan ook de CD “Soul Motion” van Chris Lizotte opzetten en “Change my heart, o God” meeschreeuwen in bluesrock stijl! Of luister eens naar de rauwe stem van Chris als hij “The Lord’s Prayer” uitschreeuwt:

Maakt niet uit het gaat om de vraag: “Ben ik bereid me te laten raken en veranderen door Jezus mijn Heer! Zet dat mij in beweging? Krijg ik dan zin om de daden van Jezus te doen? Om echt Koninkrijksgedrag te laten zien? Om een ontmoeting tot een feest te laten zijn! Bemoedigend, liefhebbend! Om een plek altijd mooier, beter, schoner achter te laten!

Heeft lofprijs en aanbidding deze uitwerking op mij? Ben ik (opr)echt in mijn gezongen woorden? Krijg ik er ‘zin’ door om Jezus te dienen, te eren en te aanbidden in alles wat ik doe en zeg? Zelfs in alles wat ik denk? Kan ik veranderen? Ik geloof het: Door de genade, barmhartigheid en ontferming van mijn Heer en God! Hem heb ik lief en ik wil dat graag door mijn gezongen woorden op die prachtige muziek uitdrukken. Waar en écht! Dus ook mijn moeite en mijn twijfel. Gewoon zoals ik ben! Aanbidding is leven! Aanbidding helpt mij te focussen op Jezus! Aanbidding is levensveranderend! Zegen mij, zodat ik voor U en de mensen om me heen tot zegen kan zijn! “Hier ben ik Heer!”

  • Uw zoon Gert –
Gert Visscher
Over de auteur:
Ik heb een groot verlangen om door middel van muziek God te eren en mensen dichtbij Hem te brengen. Wát een krachtig instrument is het toch! Ik wil eraan meewerken dat er steeds meer mensen ontdekken dat zij, in de tegenwoordigheid van God, geraakt en veranderd kunnen worden. Lofprijs en aanbidding door middel van muziek is daartoe een belangrijk middel: Het uitzingen van je liefde en geloof om zo te focussen op de Vader, de Zoon en de Geest. Om te komen tot overgave! Om de dingen te bedenken die boven zijn! Zo wil “Aanbidding.net” een instrument in zijn handen zijn! Zo willen wij muziek laten klinken die helpt om de Heer te eren en te aanbidden in blijdschap, verootmoediging, in alle eerlijkheid, in klaagzang en in overgave aan Hem, in moeite op zoek naar vertroosting. We willen een voertuig zijn voor de heerlijkheid van God door het aanbieden van goede studies, events, gesprekken, verkoop van muziek, etc. Dat het voor jou persoonlijk en voor ons als kerk, het lichaam van Jezus Christus mag leiden tot meer van die goddelijke heerlijkheid in ons leven en in ons land! Lees meer op www.inspiredworship.nl

Geef een reactie