Huis van Gebed en Aanbidding: Over VEZ Huis van gebed en aanbidding in Zwolle Deel 1
You are here: Home \ Studie \ Aanbidden in een samenkomst \ Huis van Gebed en Aanbidding

Gijsbert van Oeveren, initiatiefnemer, vertelt:

In 2012 zijn we in de Vrije Evangelisatie Zwolle (VEZ) begonnen met het opzetten van wat we noemen een “Huis van Gebed en Aanbidding”. In de traditie van koning David[1] en het voorbeeld uit van de oudsten voor de troon van God[2] zetten we langere perioden achtereen apart om gebed, ondersteund door aanbidding, een geurig reukwerk voor God’s troon te laten zijn.

David stelde een dienst van aanbidders en muzikanten aan, die dag en nacht dienst deden in de tabernakel. In een soort van vraag en antwoord spel werd er gebeden en aanbeden zonder ophouden. Dit wordt ook wel antifonaal bidden of antifonale aanbidding genoemd. Antifonaal betekent: om en om in antwoord op elkaar. Alle godvrezende koningen en regeerders ná David herstelden altijd als eerste deze onophoudelijke dienst in het huis van God.

Openbaring 5:8 laat hier ook iets van zien. Hier staat beschreven dat de oudsten voor God’s troon komen met in hun ene hand een harp en in hun andere hand een schaal met daarin de gebeden van de heiligen. En met die twee zingen ze een nieuw lied.

Het doel van ons streven is 3-ledig:

1. God aanbidden en prijzen om wie Hij is en zijn kostbaarheden te ontdekken vanuit intimiteit met Hem[3]

2. de Kerk van Jezus toe te rusten om in intimiteit met Hem te leven om zo ook toegerust te worden en waakzaam te zijn voor de toekomende tijd[4]

3. roepen om sociale vernieuwing (Jesaja 58:6-12) en het bouwen van geloof daarvoor[5]

In de vormgeving van onze samenkomsten gaan er vaak van uit dat gebed en aanbidding twee verschillende dingen zijn. De bijbel laat juist zien dat deze twee hand in hand gaan en elkaar zo goed kunnen ondersteunen. Het gedeelte uit Openbaring 5:8 geeft aan dat we ook straks dit voor Zijn troon op die manier zullen doen.

Gebed heeft in de meeste kerken en ook in de meeste persoonlijke levens geen grote plaats. Gebed zal in de kerk steeds belangrijker worden en ook moeten worden. De Bijbel profeteert dat de kerk een huis van gebed zal zijn voor Jezus terug komt[6]. Dit zal nodig zijn wil de kerk standhouden in verdrukking.

Gebed moet daarom een grotere rol krijgen in de gemeente. Een plaats van gebed ondersteund door aanbidding heeft de taak hier een stimulans in te zijn.

We kiezen voor een vorm van gebed en aanbidding die we ‘Harp & Bowl’ noemen. Deze naam is een samenvatting van de tekst in Openbaring 5:8. Gebed is soms enorm krachtig en energiek maar zeker wanneer je het vaak en lange tijd achter elkaar wilt doen ook vaak droog en gewoon hard werk.

In de ‘Harp & Bowl’ vorm wordt het gebed ondersteund door aanbidding; gesproken woorden gaan hand in hand met muziek! Op deze manier wordt gebed veel plezieriger en gemakkelijker om vol te houden. God zegt ook in Jesaja 56:7 dat Hij er voor zal zorgen dat het gebed iets is waar we blij van zullen worden, iets dat we met plezier doen.

In de gekozen vorm neemt het Woord van God, de Bijbel, een heel belangrijke plaats in. Woord, gebed en aanbidding komen bij elkaar: er wordt gebeden vanuit het Woord en dat gebed wordt weer ondersteund door aanbidding.

We kiezen voor gebedsonderwerpen waar we ons gezamenlijk in kunnen vinden. Het is heel erg belangrijk om wanneer je samen ergens voor bidt dat je er dan ook een hart voor hebt.

We richten ons daarom:

– op de stad Zwolle in het algemeen

– de kerken in de regio

– en de VEZ in het bijzonder

Lees ook deel 2>>

Lees ook deel 3>>

 

[1] 1 Kronieken 23:5 en 25:7

[2] Openbaring 5:8

[3] Psalm 27:4

[4] Mattheus 24:32-42

[5] Lukas 18:7-8

[6] Jesaja 56:7

 

 

Aanbidding.net
Over de auteur:

Geef een reactie