Buma/Stemra
You are here: Home \ Aanbidding.net \ Buma/Stemra

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Aanbidding.net heeft toestemming voor gebruik gekregen van Buma/Stemra en Sena. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren voor eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te (weder)verkopen, verspreiden e.d.