Harp and Bowl ‘Jij en God in de zaal’: Deel 3 (video)
You are here: Home \ Studie \ Aanbidden in een samenkomst \ Harp and Bowl ‘Jij en God in de zaal’

En wat kan jij doen? Deze 6×1 avonden zijn open voor iedereen en je kunt binnenlopen wanneer je wilt. Het is alleen geen samenkomst met een vast begin of einde, je stapt er altijd midden in. Dus op het moment dat je binnenloopt ben je vrij zelf te besluiten wat je gaat doen. Je kunt meezingen, of gewoon gaan zitten met je ogen dicht en genieten van de aanwezigheid van de Heer. Je kunt je Bijbel lezen en nadenken over wat je leest, maar bijvoorbeeld ook actief deelnemen aan een groepsgebed. Het belangrijkst is dat je je op God richt.

Deze tijd is snel en jachtig. Alles trekt steeds weer onze aandacht. Zijn het niet de mensen om ons heen, dan is het wel ons mobieltje. Waar vind je nog de tijd en ruimte om even alles achter je te laten om tijd te hebben voor God? Deze avonden zijn vol van niet stoppende muziek en volledig gericht op het maken van een geurig reukwerk voor God. Heel bijzonder zijn de getuigenissen van mensen met veel drukte in hun hoofd, die zeggen hier helemaal tot rust te komen.

Heel veel gebeds-ontmoetingen in gemeentes trekken voornamelijk oudere mensen. Op de 6×1 avonden komen die ook, maar er komen mensen van alle leeftijden. Zowel in de zaal als in de aanbiddings- en gebedsteams zitten tieners en oudere mensen. Dit is echt een gezamenlijk gebeuren.

En wat we zien gebeuren over tijd is wel het allermooiste: het eerste en tweede gebod gaan zo mooi samenvloeien. Juist door meer tijd te nemen voor het liefhebben van God boven alles komt er een grotere overflow van het liefhebben van de mensen om ons heen.

De Bijbel laat ook zien (bv in Nehemia, maar ook alle verhalen over de God-vrezende koningen, die de dienst van David herstelden) dat het instellen van een huis van gebed altijd sociale vernieuwing tot gevolg heeft. Lukas 18:7-8 zegt dit letterlijk vanuit de mond van Jezus: “Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang lijkt te laten wachten? Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?” Die laatste zin is geen losse zin maar slaat terug op het eerste deel: zal de gemeente van Jezus bij zijn terugkomst geloof hebben voor het belang van het ‘dag en nacht’ roepen?

Door: Gijsbert van Oeveren

Lees ook deel 1>>

Lees ook deel 2 >>

Aanbidding.net
Over de auteur:

Geef een reactie