God Songs – Muziek die werkt
You are here: Home \ Studie \ Aanbidden in een samenkomst \ God Songs – Muziek die werkt

Misschien denk je wel dat je geen bediening hebt, maar als je christen bent dan lezen we in Efeze 4:11 en 12 (NBV) “En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten (dat zijn wij, alle christenen dus) voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, Als tekstschrijver schrijven we juist over deze dingen:

Ten eerste, onze dienst aan de Heer, onze gemeenschap met Hem, in lofprijs en aanbidding gebed en gehoorzaamheid. We schrijven liederen voor de kerk die zij daarvoor kunnen gebruiken.

Ten tweede, onze dienst aan elkaar, als broeders en zusters in Christus. Wij moeten elkaar vermanen, stichten en bemoedigen.
“onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.(Colossenzen 3:16 NBV). Ken je dat verhaaltje uit het boek van A.A. Milne, over Winnie de Poo die te veel had gegeten en toen vast kwam te zitten in een konijnenhol? Hij wist dat hij, misschien wel heel lang, moest blijven zitten, totdat hij weer wat magerder was geworden en er weer uit kon kruipen. Toen kwamen al zijn vriendjes bij hem op bezoek en ze zongen met elkaar “opbouwende liedjes. Dat is de echte muziekbediening.

Ten derde, onze bediening aan de wereld, dat is evangeliseren. We hebben de belangrijkste boodschap in de wereld, het Goede Nieuws dat God zijn enige Zoon naar de aarde stuurde om voor onze zonden te sterven, en wij mogen eeuwig leven ontvangen als we die boodschap aannemen

In deze bedieningen, alle drie met een eigen doel, vinden we onderwerpen genoeg om nog heel lang songteksten te schrijven. Maar het is ook verbazend om te zien hoe ze alledrie toch ook dicht bij elkaar komen. Als de kerk leert steeds meer de Heer te aanbidden en elkaar te dienen, dan zullen in onze kerk steeds meer mensen tot Christus komen. We hebben natuurlijk nog steeds evangelisatie songs nodig en we moeten de wereld in gaan om de verlorenen te zoeken, maar het is interessant om te zien dat de songs die wij schrijven voor het volk van God om te gebruiken bij hun dienst aan God en aan elkaar heel vaak de krachtigste manier van evangelisatie blijkt te zijn.

Een onbekeerd iemand die tussen aanbiddende Christenen zit hoeft niet per sé een preek te horen om hem te overtuigen dat hij God nodig heeft. De Heilige Geest woont in de mensen die Hem aanbidden, en die overtuigt van zonden. We hebben heel vaak meer mensen tot geloof zien komen tijdens aanbiddingssamenkomsten dan tijdens evangelisatiesamenkomsten.
Jack Hayford begon The Church on the Way in Van Nuys, California. Hij begon met 18 mensen. Vanaf het begin hanteerde hij het beginsel van een aanbiddende gemeente. Hij leerde zijn mensen ook in kleine groepen te bidden. Op zondagochtend deed hij bijna altijd voor de preek een uitnodiging om Jezus aan te nemen, dan kon de preek meteen dienen als onderwijs “om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon.Als de tijd van aanbidding voorbij was legde hij in twee minuten uit hoe je Jezus kunt aannemen, en daarbij nodigde hij de mensen uit op hun eigen plaats daar op in te gaan. Na de samenkomst werden ze dan uitgenodigd om in de gebedskamer te komen om na te praten Na 18 jaar zijn er 25.000 mensen tot bekering gekomen. Maar tegen die tijd was de kerk gegroeid en had duizenden leden en had elders ook verschillende kerken geplant .En dit alles omdat er na de aanbiddingstijd gelegenheid was om Jezus als verlosser aan te nemen, dus nog voordat de preek begon.

ZALFOLIE
De meeste mensen zijn het er wel over eens dat het beste wat je hoopt te bereiken met een liedje, is dat de kracht van de Heilige Geest er op rust. We schrijven geen liedjes om de mensen een goed gevoel te geven, we willen mensen tot geloof zien komen, getroost worden, geholpen en gesterkt, en dat ze dichter bij Gods troon komen.

Hoe komt het dat een liedje zo sterk de aanwezigheid van God oproept. Dat komt door de zalving van de Heilige Geest. Maar hoe krijgen we die zalving op onze muziek. Laten we eens zien wat de Bijbel daar over zegt. In Mattheüs 12: 34 lezen we: “Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Een goed mens haalt uit zijn schatkamer met goede dingen het goede te voorschijnWe zijn wie we zijn. Onze schat ligt daar waar we al onze waarde aan hechten. Wat wij “voortbrengenin onze teksten, kan alleen komen door wat we binnen in ons hebben. Wat wij daar zelf hebben binnengelaten.

Met “goede dingenbedoelen we niet alleen “godsdienstige dingen. Er is niemand die alleen maar bidt, of alleen maar in de Bijbel leest of andere geestelijke dingen bestudeert. Maar Paulus vertelt ons dat wij moeten denken aan alles wat waar, eerlijk rechtvaardig, puur, liefdevol en goed is, alles wat deugdelijk is en lof verdient, daar moeten wij over nadenken. Alle goed gaven komen van God, Hij geeft rijkelijk “de levende God, Die ons van alles geeft om ervan te genieten ” (1 Tim. 6:17 NBV)
Er zijn heel veel dingen waar wij onze ‘schatkamers’ mee kunnen vullen, en dat zijn niet alleen geestelijke dingen. Maar ik denk wel dat de meeste mensen toch te weinig tijd besteden aan de grootste schat die wij hebben, namelijk het Woord van God.
Paulus zegt: “Laat uw hart vol zijn van Christus’ woord. Zijn woorden zullen uw leven  verrijken en u wijsheid geven ” (Colossenzen 3:16 NBV).
Rijkdom in onze boodschap en in onze muziek komt voort uit wat wij in onze gedachten en in ons hart hebben gestopt. Diepgaande gedachten en overwegingen zullen een diepgaande boodschap voortbrengen. Een reine en heilige Geest zal reinheid en heiligheid voortbrengen. Een ziel die heel direct met God verbonden is dient als pijpleiding voor de Heilige Geest.

Dus, maakt het uit waar we naar luisteren? Absoluut. En waar we naar kijken of wat ze lezen? Als de teksten die wij schrijven een weergave is van wat er in onze gedachten onze geest omgaat, dan is dat zeker heel belangrijk. Mensen die zich laten vermaken door grove ideeen of oneerbare mensen, verliezen steeds meer hun karakter. En ons karakter bepaalt wat wij tot ons nemen. Als wij echt mensen tot voor de troon van God willen brengen dan hebben wij geen keus. Er zijn “artiesten, tekstschrijvers en entertainers waar we absoluut niet naar moeten kijken of luisteren, want hun invloed vervuilt ons vanbinnen.
Jezus leerde zijn discipelen dat de Heilige Geest hen alles te binnen zou brengen wat Hij hen had geleerd. Als er opeens een tekstgedeelte in onze gedachte komt waardoor wij ons geleid weten, of weten wat we moeten doen, dan komt dat omdat wij die teksten er eerst in hebben gestopt. Daarom kan de Heilige Geest ze ons weer te binnen brengen als we ze nodig hebben.

Hij zal de dingen van God in ons omhoog brengen als wij inspiratie zoeken voor het schrijven van teksten. We schrijven niet maar gewoon christelijke liedjes, we willen dat Hij door onze liederen heen spreekt. Ik weet zeker dat Paulus dit bedoelde toen hij in Romeinen 12:1 schreef: “Laat uw lichaam een levend offer zijn; heilig, zodat het een vreugde voor God is. Als u zich bedenkt wat Hij voor u heeft gedaan, is dat toch niet teveel gevraagd?
En dat is waar de zalving over gaat.

Een uittreksel van God Songs: How to Write and Select Songs for Worship door Paul Baloche en  Jimmy en Carol Owens.

Paul Baloche
Over de auteur:
Paul Baloche is bekend geworden door het (mede)schrijven van meer dan 120 aanbiddingsnummers. Misschien ken je zijn naam niet, maar zijn nummers kent je absoluut. Ze werden gezongen door onder meer Sonicflood, Lindell Cooley, Ron Kenoly en Don Moen. Open The Eyes of my heart is naar alle waarschijnlijkheid zijn meest bekende nummer. Bij Integrity bracht hij albums uit als First Love, He is Faithful en als recentste album God of Wonders. Daarvoor maakte hij 4 albums met de Maranatha Praise Band. Zijn stijl is een mix van aanbidding met R&B, Pop, Rock, Country en Folk. Paul woont met vrouw Rita en hun kinderen in Lindale Texas. Daar leidt hij de aanbidding in de Community Christian Fellowship.

Geef een reactie