Gerechtigheid, de sleutel voor een doorbraak in aanbidding
You are here: Home \ Studie \ Aanbidding als levensstijl \ Gerechtigheid, de sleutel voor een doorbraak in aanbidding
5 december 2014 - 14:25, by , in Aanbidding als levensstijl, Studie, No comments

Onlangs las ik een boekje met een fascinerende ondertitel:“Als aanbidding en gerechtigheid elkaar kussen”*.geschreven door David Ruis ,voorganger en bekend liedschrijver. In dit boeiende boekje omschrijft Hij hoe de Heilige Geest Hem duidelijk maakte dat “gerechtigheid de aangename geur van aanbidding is”. Als voorganger en aanbiddingsleider zette dat woord zijn leven en dat van de gemeente op zijn kop. Wat zegt het jou en mij?

 

Het is een gedachte die zowel inspirerend als confronterend is: aanbidding moet gepaard gaan met gerechtigheid, pas dan is het aangenaam voor God.  Zulke aanbidding is een aangename geur voor God. Aanbidding zonder gerechtigheid stinkt! Als ik erover nadenk, dan is dat heel bijbels. Lees maar in Amos 5:21-24:

“ Ik haat, Ik versmaad uw feesten (zegt de HEERE)…Ik schep er geen behagen in…

Doe het lawaai van uw liederen van Mij weg en het getokkel van uw luiten kan Ik niet aanhoren!

Laat het recht stromen als water, de gerechtigheid als een stromende beek.”

 

Uit de context van deze tekst blijkt dat de reden voor Gods afschuw is , dat het volk van Israël wel met de mond God grootmaakt, maar tegelijkertijd de “armen in de poort opzij duwt”(:12). Het lijkt erop, dat men erg ingenomen is met het eigen feest, maar niet geïnteresseerd is in de gasten, of in de wensen van de gastheer…

 

Daar zit voor ons allemaal een les in. Het roept vragen op als: in hoeverre zijn wij in onze diensten echt gericht op de wensen van God, onze gastheer, of gaat het er ons meer om wat wij er zelf uit halen?

Of : als aanbiddingsgroep: in hoeverre hebben wij oog voor de mensen die wij dienen? Of zijn we meer gericht op onze taak? Hoe gaan we om met onbekende mensen in de zaal, die niet meedoen ? Duwen we hen opzij en zien we hen als een last, of doen we recht door hen bij ons feest te betrekken?

En tenslotte: in hoeverre is ons eigen leven ons “eigen feestje”, of is het gericht op God en op het liefhebben van de ander?

Als ik eerlijk naar mezelf kijk kom ik niet bepaald brandschoon uit deze test. Ook ik stel vaak verkeerde prioriteiten. En ik denk dat het een valkuil voor ons allemaal is en voor onze gemeentes om met veel lawaai een feestje te bouwen dat vooral op ons eigen plezier gericht is.

Laat ik het sterk uitdrukken: gerechtigheid is de sleutel voor een doorbraak in aanbidding!

Daar waar onenigheid is, zelfgerichtheid, verwaarlozing van de zwakken in de gemeente, roddel en kritiek,

en andere vormen van onrecht, lijkt de hemel van koper. Maar waar liefde heerst, er oog is voor de ander en voor de wensen van de Gastheer, daar toont Hij Zijn heerlijkheid.

Laat ik het illustreren met een beeld uit de psalmen over de troon van God:

“Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen Israëls”(ps. 22:4) 

We houden van deze tekst, omdat deze ons zou voorhouden, dat God zich manifesteert als wij Hem gaan prijzen.

Dat is ongetwijfeld vaak waar, maar als we niet oppassen wel erg gemakkelijk. Als we maar gaan prijzen, dan doet God wel de rest…

De volgende tekst brengt meer balans:

“Gerechtigheid en recht zijn het fundament van Uw troon”(ps. 89:15)

Deze tekst in combinatie met psalm 22 bevestigt heel mooi dat onze aanbidding gedragen moet worden door gerechtigheid. God troont op onze lofzangen die voortkomen uit een leven van gerechtigheid.

Anders gezegd (Joh. 4:23)zoekt de Vader aanbidders die Hem aanbidden in Geest en in waarheid ( eerlijk, oprecht, waarachtig). Zulke aanbidding is aangenaam voor God. Hij zegent wie Hem zo aanbidden.

Lees verder in de psalm een prachtige belofte:

“Welzalig het volk dat de klank van de bazuin (NBG: de jubelroep) kent

zij wandelen, HEERE, in het licht van Uw aangezicht.

Zij verheugen zich de hele dag in Uw naam

En worden door Uw gerechtigheid verheven.”(ps. 89:16-17)

* titel: “Gerechtigheid waar God naar zoekt”(uitg. “Insideout”)

Over de schrijver: Peter van Essen heeft samen met zijn vrouw Carin het verlangen gemeentes te bemoedigen op het gebied van aanbidding en muziek. Hij doet dat doormiddel van onderwijs, prediking, aanbiddingsdiensten en concerten.

Hij is bekend als liedschrijver, muzikaal leider van Opwekkingsliederen en als violist (zie meer op:www.peterencarinvanessen.nl ). Onlangs zijn zij ambassadeur geworden van “Compassion”.

 

Peter Van Essen
Over de auteur:
Peter Peter is getrouwd met Carin, heeft een samengesteld gezin met vijf kinderen en is bekend van Opwekking en Bouw Uw Troon. Hij is (studio)muzikant, liedschrijver, aanbiddingsleider en leraar/ spreker. Naast viool en pianolessen (improvisatie en klassiek in Apeldoorn én Veenendaal) geeft hij ook training aan aanbiddingsteams.

Geef een reactie