Wat is het Antwoord? Ik geloof dat we God moeten zoeken om Hem te leren kennen – elk aspect van Zijn karakter: Zijn tederheid, Zijn autoriteit, Zijn wijsheid en zijn oneindige bewogenheid.

Ontvang de Zegen

Ik geloof dat het hoe van de Vader aanbidden op dezelfde manier begint als bij Jezus. Het begint met het horen van de woorden van de Vader, “Je bent mijn zoon, je bent mijn dochter, die ik lief heb; ik ben blij met je.” (Matteüs 3:13-17) Deze gebeurtenis vond plaats voordat de bediening van Jezus begon.

Sta Gods goedkeuring toe in de kern van je wezen. Je hoeft niet te streven om de zegen te verdienen door allerlei activiteiten of door een bediening; het is jouw deel al voordat je van start gaat. Je hoeft niet betrokken te zijn bij aanbidding of bij een ander zichtbaar werk in de gemeente om het te ontvangen. Het ligt voor je klaar op die geheime plek.

Velen van ons zijn hun hele leven op zoek naar de zegen van hun natuurlijke vader, de meesten zullen die zegen nooit ontvangen. Het resultaat hiervan, de negatieve gevolgen in onze levens en in onze samenleving, is onmeetbaar. Leven zonder de zegen van de vader is heel vaak het thema van grote speelfilms. Voordat we ook maar iets voor God kunnen doen moeten we voorbij dit punt zien te komen.

Vernieuw kinderlijke verwondering

Een tweede aspect van het ‘hoe’ de Vader aanbidden heeft te maken met het vernieuwen van kinderlijke verwondering in ons. We hebben de neiging het leven ingewikkelder te maken door te streven naar positie en bezittingen. Een kind echter weet dat zijn vader voor dat soort dingen zal zorgen en is daardoor vrij om te genieten van de dingen in ons leven die gratis zijn zoals een zonsondergang boven de stad, een spinnenweb vol dauw, of de geur van een roos die net over het hek van de buren hangt.

Onderwerp je aan Zijn autoriteit

Een ander aspect van ‘hoe de vader te aanbidden’ is je onderwerpen aan Zijn autoriteit. Vraag Hem om te spreken en doe dan ook wat Hij zegt. Soms zal Hij je vragen wat je wilt doen. Vaders doen dat met zonen en dochters. Op andere momenten geeft Hij duidelijke instructies. Beide zijn belangrijk.

Geest en Waarheid

Jezus zegt dat ons aanbidden van de Vader in geest en in waarheid moet gebeuren. Wat bedoelde hij precies? Hier zijn een paar van mijn gedachten:
We kunnen pas aanbidden als God leven in onze geest heeft geblazen. Zo bekeken, is aanbidding altijd een gave, een kado. Het is het vermogen om te erkennen wie God is en op een juiste manier op Hem reageren.

Aanbidding is niet alleen maar een uitwendige daad, hoewel de uiting ervan heel lichamelijk kan en moet zijn, het komt vanuit de kern van ons wezen.

Aanbidding kan worden gedefinieerd als onze geest die zich overgeeft en communiceert met Gods Geest.

Aanbidden in waarheid betekent weten wie God werkelijk is “ in deze context, als Vader. Deze kennis is niet slechts gebaseerd op wat we denken of voelen, maar op het woord van God en de vleeswording van Jezus.

Ten tweede, we moeten God in oprechtheid, precies zoals we zijn, naderen, niet zoals we denken dat Hij wil dat we zijn, of gebaseerd op hoe we willen dat anderen ons zien. Gary Best, mijn voorganger, zegt dat wij een natuurlijke neiging hebben om ons beste beentje voor te zetten.

Jezus laat ons zien dat Hij veel verder kijkt. “Ik weet waar je je het meest voor schaamt.. ontmoet mij op die plaats. Laat mij in die kamer binnen; dat plekje in je hart en start je reis als aanbidder van God op dat punt.” Dat is oprechtheid.

Een aantal jaren geleden werd ik heel diep geraakt door een verlangen om God als Vader te leren kennen. Dit verlangen is naarmate ik ouder werd niet verminderd, het is juist groter geworden.

En als ik om mij heen kijk in de gemeente en in de wereld, denk ik niet dat dit verlangen zal verdwijnen. We zijn gemaakt om kinderen van God te zijn. Het goede nieuws is dat Jezus kwam om de weg vrij te maken zodat we de kinderen van God zouden kunnen worden en zodat we de Vader echt zouden leren kennen: intiem, oprecht. En dat is waar wij allemaal, als zonen en als dochters, naar verlangen.

© Copyright 2002 Vineyard Music

Oorspronkelijke titel: The call to worship the Father Nederlandse vertaling: Jane Hempenius
E-Contact is een gratis maandelijkse uitgave van Vineyard Music Benelux. Ga voor meer Nederlandstalige artikelen naar de website van Vineyard Music (Benelux). Of stuur een e-mail naar info@vineyardmusic.nl.