1. Aanbidding stelt een tijd vast om je op God te richten Het maakt niet uit of onze aanbidding rustig of uitbundig is, of de muziek hedendaags is of traditioneel; mensen worden als reactie daarop getrokken naar een plaats die bijzonder is voor hen en voor God. We zien het in de tranen van de nieuwkomers, het vredige dat over jonge mensen komt en de uitdrukking op de gezichten van mensen die in concentratie op Jezus verzonken zijn.We zien het ook in de liefhebbende gebaren en de blikken van mensen die normaal gesproken wat gereserveerd zijn naar de mensen om hen heen. Eenvoudige liederen die vanuit een oprecht hart worden gezongen, creeren een plaats van rust waar Jezus kan komen. Zijn aanwezigheid brengt een warme adem van voorjaar over de harten die gevangen zijn in verschillende vormen van winter.Levende aanbidding trekt ons dichter bij God.

2. Aanbidding creeert een ruimte voor intieme omgang met God. Naar mijn mening, is dit de ultieme waarde van aanbidding: het maakt ruimte in ons leven voor echte gemeenschap en relatie met God. We openen onze harten voor God in kwetsbaarheid en transparantie en Hij komt in ons midden op verschillende manieren, waarvan sommige erg tastbaar zijn. Hij gaat door met het rechtzetten van dingen in ons hart en we veranderen als we ons oog op Hem richten.

In zijn preken over Hooglied sprak Bernard van Clairvaux (1090-1153) over de aanraking van de Heilige Geest als de kus van God. Hij wilde dat mensen begrepen dat Gods aanwezigheid een uiting is van zijn genegenheid voor ons. Hij stelde ook voor dat wij naar God kunnen komen met onze eigen kussen: eerst, het kussen van de voet, dan de kus op Zijn hand en uiteindelijk, de kus op de mond. Dit was zijn uitleg: “Dit is de manier; dit is de volgorde.

Allereerst werpen we ons aan Zijn voeten en zijn we voor het aangezicht van de God die ons gemaakt heeft, bedroefd over de zonden die we hebben begaan. Vervolgens strekken wij ons uit naar de hand die ons op zal trekken, wat onze knikkende knieen kracht zal geven. Ten slotte, als we dat met veel bidden en tranen hebben bereikt, dan misschien zullen we ons gezicht met angst en beven op durven heffen naar de mond die zo goddelijk mooi is, niet alleen om ernaar te kijken, maar zelfs om hem te kussen…

Wanneer we met Hem verenigd zijn in een heilige kus, worden wij geestelijk één met Hem gemaakt door Zijn goedheid.2” Deze thema’s klinken door in veel eenvoudige aanbiddingsliederen als “All I need,” “Hungry” en “You are my King”.

Hoewel ik deze stappen niet bewust afleg iedere zondagmorgen, gebeurt mij vaak iets wat hierop lijkt. Nadat er in mijn hoofd ruimte is gekomen in de plaats van de drukte van de afgelopen week, merk ik opeens de muziek op (nadat ik heb moeten lachen om de nieuwe pet die de bassist gevonden heeft) en word ik meegesleurd in blijdschap: ik denk aan God, ik hou van God, ik denk aan mijn nood, ik ontvang zijn antwoorden, ik zing vanuit mijn hart, ik zing in de Geest, ontwaak en word me van Hem bewust “ weer ontvankelijk voor intieme omgang met God. Levende aanbidding maakt ons bewust van God.

3. Aanbidding bereidt ons voor op toewijding aan God Een andere waarde die voortvloeit uit een tijd van levende aanbidding is dat het diepere toewijding uit onze ziel tevoorschijn kan halen. Athanasius (c.293-373) onderwees dat aanbiddingsmuziek het fantastische vermogen had om elk onderdeel van de ziel één kant op te richten en om onze tegenstrijdige verlangens te ontwarren. Hij zei: ‘Zoals het plectrum wordt gebruikt om de snaren van een gitaar aan te slaan, zo kan in de muziek de ziel worden als een snaarinstrument; volledig toegewijd aan de Geest, zodat men in elk aspect van zijn wezen en emoties volledig ontvankelijk is voor de wil van God.”3

Levende aanbidding maakt ons klaar voor een diepere toewijding van ons leven aan God.

4. Aanbidding maakt ons open zodat God ons kan genezen Aanbidding helpt om ons te genezen. Maarten Luther (1483-1546) schreef, “Ik geloof stellig en ik schaam me er niet voor om te beweren, dat naast theologie er geen enkele kunst muziek kan evenaren; want het is het enige, naast theologie, dat in staat is om te zorgen voor een rustig en blij gemoed. Dit wordt duidelijk bewezen door het feit dat de duivel, de veroorzaker van depressieve problemen en benauwde situaties, bijna vlucht voor de klank van muziek zoals hij doet voor het woord van theologie.”4

Ergens anders zei hij dat muziek een gave is van God die de duivel verjoeg en mensen opvrolijkte.5

Levende aanbidding geneest ons, van binnenuit.

5. Aanbidding bereidt een plaats waar wij door God veranderd kunnen worden. William Temple, die vanaf 1942 tot zijn dood in 1944, Aartsbisschop van Canterbury was, heeft veel van deze voordelen in woorden vastgelegd in de mooie omschrijving van aanbidding die hij gaf in zijn boek ‘Hope Of A New World’ (hoop op een nieuwe wereld).

Hij bevestigde ook de belangrijke betekenis van de ervaring van aanbidding waarbij we veranderd worden naar het beeld van Jezus: “Aanbidden is het prikkelen van het bewustzijn door de heiligheid van God, het voeden van het denken met de waarheid van God, het zuiveren van de verbeelding door de schoonheid van God, het openen van het hart voor de liefde van God, het toewijden van de wil aan het plan van God.6

Levende aanbidding verandert ons meer en meer naar het beeld van Christus Binnen handbereik In het licht van deze wijsheid van ervaren stemmen en mijn eigen, voortdurende ervaring gedurende het grootste deel van de afgelopen tien jaar, denk ik dat het bijna onmogelijk is, het belang van ‘levende aanbidding’ voor de menselijke ziel te overschatten. We hebben het nodig om geestelijk te overleven; we hebben het nodig om te worden zoals God wil dat wij zijn. Iedere christelijke geloofsgemeenschap moet met heel zijn hart en heel zijn verstand zoeken naar een manier in het hier en nu, die voor hen werkt.

Het is een tragedie van de eerste orde dat veel gemeentes zijn ingedommeld waar het aanbidding betreft; waar leden denken dat ze aanbeden hebben, terwijl ze nog maar net de oppervlakte hebben aangeraakt. Het gebrek aan ‘levende aanbidding’, en de teleurstelling die daarop volgt, kan ons ervan weerhouden om te zoeken naar echte intieme omgang met God, die dichterbij is dan wij ons kunnen voorstellen.

‘Levende aanbidding’ ligt voor ons allemaal binnen handbereik.

Ik dank God dat Hij mijn vertwijfelde roepen heeft gehoord en dat onze plaatselijke gemeente een structuur van aanbidding heeft mogen ontwikkelen wat ons in staat stelt om Hem echt te ontmoeten. Het ontdekken van een stijl die ‘werkt’ in jouw plaatselijke gemeente is veel meer waard dan welke traditie ook en zeker meer dan dat kleine beetje tijd dat er vaak voor wordt gereserveerd.

Er is een plaats die heet ‘het land van de levenden.” Het is een plaats van ‘levende aanbidding’ voor iedereen en voor elke plaatselijke gemeente.

Ik raad je aan niet te rusten voor je de ultieme waarde van aanbidding ervaren hebt.

Voetnoten: 1Bernard of Clairvaux from Sermon 8 on The Song of Songs, Bernard of Clairvaux: Selected Works, trans. By G. R. Evans, The Classics of Western Spirituality (New York: Paulist Press, 1987) 237.

2Clairvaux., from Sermon 3, 223.

3Athanasius, A Letter to Marcellinus, quoted in Thomas C. Oden, Classical Pastoral Care, Volume Two: Ministry Through Word and Sacrament (Grand Rapids: Baker Books, 1987) 103.

4 Martin Luther, quoted in Oden, 106. 5 Luther, quoted in Oden, 106. 6 William Temple, Hope of a New World (London: Student Christian Movement Press, 1940).

© 2005 Vineyard Music Benelux Nederlandse vertaling: Jeanet Annoff

E-Contact is een gratis maandelijkse uitgave van Vineyard Music Benelux. Ga voor meer Nederlandstalige artikelen naar de website van Vineyard Music (Benelux) http://www.vineyardmusic.com/benelux. Of stuur een e-mail naar info@vineyardmusic.nl.