Apostolische beslissingen beginnen met een passie om Gods heerlijkheid te zien in de landen, en vraagt dan: ,,Waar zal ik U dienen?” De meeste mensen doen het tegenovergestelde. Zij stellen de waar-en-wanneer-vragen zonder een openbaring te hebben van Gods heerlijkheid in de volken. Is het een wonder dat zij God nooit horen zeggen ‘Ga!’? Ze hebben geen passie ontwikkeld voor de passies van God. Allerlei mindere soorten van verlangen houden hen gevangen en ze zullen het zich misschien zelfs nooit realiseren.

Geef je gaven, posities en mogelijkheden aan de Heer. Jaag naar God. Blijf net zo lang in zijn tegenwoordigheid tot je ernaar verlangt uit te gaan in zijn naam. Blijf daar en koester het verlangen om de aarde bedekt te zien met Gods heerlijkheid. Alleen dan zul je in staat zijn je hart te vertrouwen als je God hoort zeggen: ‘Blijf!’. Alleen degenen die oprecht verlangen zijn heerlijkheid te zien in de landen, hebben het recht om te blijven.

Als je apostolische passie hebt, dan hoor je tot de gevaarlijkste mensen op deze planeet. De wereld regeert niet langer jouw hart. Je wordt niet langer verleid door ‘hebben’ en ‘krijgen’, maar bent toegewijd aan ‘verspreiden’ en het ‘ uitroepen’ van de heerlijkheid van God in de landen. Je leeft als een pelgrim, onaangedaan door de zorgen van deze wereld. Je bent niet bang voor verlies. Je durft zelfs te geloven dat je misschien het privilege krijgt om te sterven tot eer van zijn naam in de wereld. De passies van de Vader zijn jouw eigen passies geworden. Je vindt je vervulling en betekenis in Hem. Je gelooft dat Hij altijd met je is, tot het einde van de wereld. Je bent helemaal verknocht aan God. Je leeft voor het Lam. Satan vreest jou, en de engelen applaudisseren voor je.

Je grootste droom is dat zijn naam zal worden geprezen in talen die nooit eerder in de hemel zijn gehoord. Jouw beloning is de blik van pure blijdschap die je verwacht te zien in Gods ogen wanneer je aan zijn voeten bent en samen met al die miljoenen anderen Hem de rechtvaardige beloning voor zijn lijden brengt: de aanbidding van de verlosten!