Gevoeligheid in aanbidding omdat oprechte aanbidding zo’n diepe impact kan hebben op niet-gelovigen, moeten we heel gevoelig zijn voor hun angsten, moeiten en noden wanneer ze in onze aanbiddingsdiensten zijn.

Dat is het principe dat Paulus leerde in 1 Korintiërs 14:23: Paulus gebood dat tongentaal maar beperkt gebruikt zou worden in openbare aanbidding.

Zijn reden? Spreken in tongen lijkt een dwaasheid voor niet-gelovigen. Paulus zei niet dat tongen dwaas zijn maar dat ze dwaas overkomen op niet-gelovigen.

Wanneer namelijk de hele gemeente samenkomt en iedereen zich in klanktaal uit, zullen ongelovige buitenstaanders die de samenkomst bezoeken dan niet zeggen dat u krankzinnig bent? (1 Kor. 14:23)

Ik geloof dat er een groter principe achter dit advies aan de kerk in Korinte ligt. Wat Paulus bedoelt is dat we bereid moeten zijn om onze manier van aanbidden aan te passen wanneer er nietgelovigen aanwezig zijn. God wil dat we gevoelig zijn voor de moeiten van niet-gelovigen in onze diensten! Laagdrempeligheid in onze aanbidding is een bijbelse opdracht. Dat is geen idee van mij, maar van Paulus! Aanbidding begrijpelijk maken Een dienst “comfortabel” maken voor een niet-kerkganger betekent niet dat je je theologie verandert; het betekent dat je de omgeving van een dienst verandert, zoals de manier waarop je bezoekers begroet, de muziekstijl die je gebruikt, de bijbelvertaling waaruit je preekt en de soort mededelingen die je in de dienst doet.

De boodschap is niet altijd comfortabel. Soms kan de waarheid van God zelfs heel oncomfortabel zijn! Toch moeten we “de hele leer van God” onderwijzen. Laagdrempelig zijn legt geen beperking op wat je zegt, maar het bepaalt de manier waarop je het zegt.

We moeten zowel de aanbidding als de boodschap begrijpelijk maken. Op de Pinksterdag vertaalde de Heilige Geest op een wonderbaarlijke manier de boodschap in woorden die iedereen begreep. De menigte niet-gelovigen zei: “wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden!” Handelingen 2:11 (NBV) Hierdoor bekeerden ze zich. Ook al was Gods aanwezigheid in de dienst duidelijk merkbaar, toch zouden ze niet geweten hebben wat ze moesten doen als ze de boodschap niet hadden kunnen begrijpen.

De niet-kerkelijken vragen niet om een aangelengde boodschap. De nietkerkelijken verwachten woorden uit de Bijbel te horen wanneer ze naar de kerk komen. Ze willen alleen maar horen wat het voor hun eigen leven betekent. Ze kunnen een duidelijke bijbelse boodschap wel aan als die gegeven wordt op een manier die ze begrijpen en op een toon die laat zien dat je respect en aandacht voor hen hebt. Ze zijn op zoek naar oplossingen, niet naar een uitbrander. Een duidelijke boodschap gekoppeld aan oprechte aanbidding zal niet-gelovigen niet alleen aantrekken, maar ook hun harten openen voor de kracht van het evangelie. Als ze Gods aanwezigheid voelen en de boodschap begrijpen, zullen ze als veranderde mensen weggaan.

Aanbidding wordt dan veel meer dan alleen maar laagdrempelig. Het wordt een bron van vreugde voor onze God.

Copyright 2005 Pastors.com, Inc. Used with permission. All rights reserved. Nederlandse vertaling: Arienne Lammers © 2005 Vineyard Music Benelux E-Contact is een gratis maandelijkse uitgave van Vineyard Music Benelux. Ga voor meer Nederlandstalige artikelen naar de website van Vineyard Music (Benelux). Of stuur een e-mail naar info@vineyardmusic.nl.