Categorie: Persoonlijke aanbidding
You are here: Home \ Studie \ Persoonlijke aanbidding \ Page 3
“Mans chief end is to enjoy God en serve him forever” The Westminster Confession Er zijn wereldwijd veranderingen gaande in het Lichaam van Christus. Uitingen van aanbidding zijn aan verandering onderhevig, zowel in oudere kerken als in de nieuwe vormen die voorkomen in nieuwe(re) kerken. Tijdens de vernieuwingsbeweging van 1994-1996 werd er in de kerken veel...
Hoe beïnvloedt ons besef van Jezus’ offer voor ons aan het kruis de manier waarop wij leiding geven, zowel als aanbiddingsleiders als creatieve leiders? De realiteit van Jezus’ dood doet wat met me. In de eerste plaats raakt het me gewoon en denk ik, ja! Ik heb de juiste religie gevonden! Ik doe wat goed...
Aanbidding is een ‘gebeurtenis’. We komen niet simpelweg om te aanbidden of om de aanbidding bij te wonen. Aanbidding is iets dat we doen. Deze oproep om te aanbidden is een oproep om tot actie over te gaan: “juicht” (een triomf- of een strijdkreet), “aanbidt” (letterlijk, “dient,” als een slaaf), “komt,” “betreedt,” “dankt,” “prijst.” Wanneer...
Psalm 47 Deze psalm begint met Mozes en eindigt met David. Het begint in Egypte en eindigt in Jeruzalem. Het begint met de Exodus en eindigt met de Tempel. De verzen 2-5 nemen ons mee vanuit gevangenschap naar het Beloofde Land. De verzen 6-10 nemen ons mee naar de Heilige Stad waar God over de...
Na een opwindende periode als jonge christen begin jaren zeventig, kwam ik op de één of andere manier terecht in tradities die uitingsvormen van aanbidding hadden die niet echt aansloten bij mijn persoonlijkheid of gevoelswaarden. Ongeveer vijftien jaar had ik een verlangen naar een bepaalde kwaliteit van geestelijk leven, een diepgang van geloofsgemeenschap en een beleving...
Mijn confrontatie begon halverwege een lange reis. Samen met twee vrienden reed ik de 1600 kilometer van Kaapstad naar Johannesburg. Onderweg stopten we bij het huis van een vriend en collega. Onze vriend is voornamelijk aanbiddingsleider en liedschrijver, maar ook voorganger van een gemeente (in tegenstelling tot mijzelf, ik ben voornamelijk voorganger die wel wilde...
Gedurende het grootste deel van mijn leven heb ik in de kerk liederen gezongen over God of liederen die opriepen tot een heiliger leven. Maar waar ik eigenlijk naar verlangde, als kleine jongen al, was directe communicatie met mijn Schepper. Ik wilde tot God zelf zingen. Ik wilde mijn hart aan God laten zien en...
Vaderloze aanbidding Wanneer men aanbidt zonder een openbaring van het Vaderhart van God, is het resultaat, wat ik noem, vaderloze aanbidding. Vaderloze aanbidding is afstandelijk; afstandelijke ‘religieuze’ woorden, afstandelijke lichaamstaal en lege rituelen. Het is vol streven en borstklopperij. Vaderloze aanbidding isoleert ons niet alleen van de Vader, maar het vervreemd ons ook van elkaar....
We believe in God the Father… (Wij geloven in God de Vader)” Zo begint een lied van Dan Wilt, geïnspireerd door en overgenomen uit de Apostolische Geloofsbelijdenis die vele eeuwen geleden is geschreven. De geloofsbelijdenis van de Vineyard beweging begint als volgt: Wij geloven, dat God de Eeuwige Koning is. Hij is een oneindige onveranderlijke...
De meeste zangers zouden het geweldig vinden om op een van de grootste podiums van de wereld te staan. Dat was ook het doel waar de jonge Paul Wilbur naar streefde. Vanuit zijn Joodse opvoeding zong hij in het tempel koor, studeerde zang en opera in Italie en gaf gitaar les en koordirectie. Het was...