Categorie: Persoonlijke aanbidding
You are here: Home \ Studie \ Persoonlijke aanbidding \ Page 2
Bekijk deze video van Bill Johnson over hoe de aanwezigheid van God jou in aanbidding brengt.
Het thema ‘aanbidding’ heeft de laatste tijd jaren steeds meer aandacht gekregen. Ook mij heeft God recentelijk belangrijke lessen geleerd op dit gebied – en ik geloof dat Hij me een dieper begrip gegeven heeft van wat aanbidding inhoudt. Iets daarvan wil ik in deze brief graag met u delen. Ik ben me er altijd...
Introductie Ik begin met die spectaculaire scéne uit het boek Openbaringen, hoofdstuk 4 en 5. Johannes mag voor even toeschouwer zijn in de hemelse gewesten. Kijkend, terwijl de hele schepping uitbreekt in een oneindige lofprijs voor de Schepper. Het beeld dat in openbaringen 4 en 5 wordt geschetst is geen blik op de uiteindelijke toekomst...
Feest vieren in de Eerste Gemeente en Daarna Er zijn geen gedetailleerde beschrijvingen van de stijl van aanbidding in de beginjaren van de Kerk. Wat we weten is afkomstig uit het boek Handelingen en uit opmerkingen die hier en daar in de geschriften van de Kerkvaders zijn gevonden. We moeten hierbij rekening houden met de tijd...
Israël werd, als Gods heilige volk, opgeroepen tot feest vieren God droeg hen op om regelmatig op nationaal niveau bij elkaar te komen om feest te vieren. Elk feest was een tijd van grote vreugde en blijdschap, maar deze blijdschap werd gezien als een plechtige verplichting. Ze moesten vieren. Er was geen keuzemogelijkheid. Drie keer...