Categorie: Persoonlijke aanbidding
You are here: Home \ Studie \ Persoonlijke aanbidding
Volgende week starten we als Sela aan een hele reeks paasconcerten. Samen met de bezoekers staan we stil bij het paasverhaal; het lijden en sterven maar ook de opstanding van Jezus. Door de muziek komt het verhaal dichtbij. In de muziek kunnen we iets proeven van de leegte, de eenzaamheid, de strijd. De muziek vuurt...
Een vaak gehoord bezwaar tegen veel aanbiddingsliederen is, dat ze ons in een bepaalde emotionele toestand zouden brengen, een soort schijnwereld, waarin je ten onrechte denkt dichter bij God te zijn. Steeds weer duikt daarbij het lied “Heer, ik kom tot U” (Opwekking 488) op. Dat zou voelen als “jezelf kietelen”. Anderen hebben bezwaar tegen...
Begin september ben ik begonnen met de Worship Central Academy in Engeland. Ik wil je graag vertellen wat ik hier meemaak en over de lessen die ik leer. De Worship Central Academy is een jaar waarin aanbiddingsleiders worden getraind en toegerust. Het jaar wat ik doe is in Sheffield, en er is ook een academy...
En wat kan jij doen? Deze 6×1 avonden zijn open voor iedereen en je kunt binnenlopen wanneer je wilt. Het is alleen geen samenkomst met een vast begin of einde, je stapt er altijd midden in. Dus op het moment dat je binnenloopt ben je vrij zelf te besluiten wat je gaat doen. Je kunt...
“Aanbidding betekent voor mij een stap terug doen” zegt Marcel Broekman, (samen met zijn partner Mirjam) vertegenwoordiger van CCLI in de Benelux, een organisatie die auteursrechten beschermt van christelijke rechthebbenden. Ook is hij initiatiefnemer van Zondagslied.nl, een online platform waarop voorgangers, musici en andere geïnteresseerden hun ideeën over muziek in de kerk en samenzang met...