Categorie: Het effect van aanbidding
You are here: Home \ Studie \ Het effect van aanbidding
Volgende week starten we als Sela aan een hele reeks paasconcerten. Samen met de bezoekers staan we stil bij het paasverhaal; het lijden en sterven maar ook de opstanding van Jezus. Door de muziek komt het verhaal dichtbij. In de muziek kunnen we iets proeven van de leegte, de eenzaamheid, de strijd. De muziek vuurt...
“Mans chief end is to enjoy God en serve him forever” The Westminster Confession Er zijn wereldwijd veranderingen gaande in het Lichaam van Christus. Uitingen van aanbidding zijn aan verandering onderhevig, zowel in oudere kerken als in de nieuwe vormen die voorkomen in nieuwe(re) kerken. Tijdens de vernieuwingsbeweging van 1994-1996 werd er in de kerken veel...
Na een opwindende periode als jonge christen begin jaren zeventig, kwam ik op de één of andere manier terecht in tradities die uitingsvormen van aanbidding hadden die niet echt aansloten bij mijn persoonlijkheid of gevoelswaarden. Ongeveer vijftien jaar had ik een verlangen naar een bepaalde kwaliteit van geestelijk leven, een diepgang van geloofsgemeenschap en een beleving...
De vraag wordt vaak gesteld: Hoe kan een dienst zowel een aanbiddingdienst en laagdrempelig zijn? Bij Saddleback geloven we dat beide mogelijk zijn zonder de een of de ander te kort te doen. Wanneer we over aanbidding spreken, hebben we het over iets dat alleen gelovigen kunnen doen. Aanbidding gaat van gelovigen naar God. We verheerlijken...
Misschien denk je wel dat je geen bediening hebt, maar als je christen bent dan lezen we in Efeze 4:11 en 12 (NBV) “En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten (dat zijn wij, alle christenen dus) voor het werk in zijn dienst....
Waarom aanbidden we? Waarom aanbidden we God, wat betekent het om te aanbidden en wat gebeurt er met ons als we het doen? Allemaal erg goede vragen die we ons niet zo heel vaak stellen. Je kunt je tijdens een moment van aanbidding eenvoudig laten meeslepen door je gevoel, maar wat is aanbidding nou echt? Allereerst...
9 december 2014 - 12:35, by , in Het effect van aanbidding, Studie, No comments
Muziek is iets vreemds. Ik zou bijna zeggen dat het een wonder is. Het staat namelijk tussen de gedachte en het waarneembare, tussen geest en materie. Heinrich Heine God heeft muziek geschapen. Deze krachtige kunstvorm is al voor veel verschillende doeleinden gebruikt, zowel goede als slechte. Maar God had onder andere tot doel om muziek...
9 december 2014 - 11:04, by , in Het effect van aanbidding, Studie, No comments
Zingen in drievoud: gedenken, verwachten, belijden “Het staat nergens in de dogmatiek, hoogstens in het boek van de gezangen, dat het diepste, menselijke verlangen wordt vervuld met zingen en muziek.”   J.W. Schulte Nordholt, dichter Waar zoveel mensen hooghartig aan de Here voorbijgaan, mogen kinderen van God de naam van de Vader, de Zoon en de...
Aanbidding is voor mij “weergeven’ van wie God is, en het “weer geven” aan God wat al van Hem is, wat ik van Hem ontvangen heb. Als ik Hem herken in de schepping, of in de woorden die iemand spreekt, Hem erken als ik in de Bijbel lees en het Levende Ware Woord daarin hoor, als ik...