Categorie: Aanbidding als levensstijl
You are here: Home \ Studie \ Aanbidding als levensstijl \ Page 2
Het thema ‘aanbidding’ heeft de laatste tijd jaren steeds meer aandacht gekregen. Ook mij heeft God recentelijk belangrijke lessen geleerd op dit gebied – en ik geloof dat Hij me een dieper begrip gegeven heeft van wat aanbidding inhoudt. Iets daarvan wil ik in deze brief graag met u delen. Ik ben me er altijd...
Introductie Ik begin met die spectaculaire scéne uit het boek Openbaringen, hoofdstuk 4 en 5. Johannes mag voor even toeschouwer zijn in de hemelse gewesten. Kijkend, terwijl de hele schepping uitbreekt in een oneindige lofprijs voor de Schepper. Het beeld dat in openbaringen 4 en 5 wordt geschetst is geen blik op de uiteindelijke toekomst...
Israël werd, als Gods heilige volk, opgeroepen tot feest vieren God droeg hen op om regelmatig op nationaal niveau bij elkaar te komen om feest te vieren. Elk feest was een tijd van grote vreugde en blijdschap, maar deze blijdschap werd gezien als een plechtige verplichting. Ze moesten vieren. Er was geen keuzemogelijkheid. Drie keer...
Gedurende het grootste deel van mijn leven heb ik in de kerk liederen gezongen over God of liederen die opriepen tot een heiliger leven. Maar waar ik eigenlijk naar verlangde, als kleine jongen al, was directe communicatie met mijn Schepper. Ik wilde tot God zelf zingen. Ik wilde mijn hart aan God laten zien en...
Vaderloze aanbidding Wanneer men aanbidt zonder een openbaring van het Vaderhart van God, is het resultaat, wat ik noem, vaderloze aanbidding. Vaderloze aanbidding is afstandelijk; afstandelijke ‘religieuze’ woorden, afstandelijke lichaamstaal en lege rituelen. Het is vol streven en borstklopperij. Vaderloze aanbidding isoleert ons niet alleen van de Vader, maar het vervreemd ons ook van elkaar....
We believe in God the Father… (Wij geloven in God de Vader)” Zo begint een lied van Dan Wilt, geïnspireerd door en overgenomen uit de Apostolische Geloofsbelijdenis die vele eeuwen geleden is geschreven. De geloofsbelijdenis van de Vineyard beweging begint als volgt: Wij geloven, dat God de Eeuwige Koning is. Hij is een oneindige onveranderlijke...
De meeste zangers zouden het geweldig vinden om op een van de grootste podiums van de wereld te staan. Dat was ook het doel waar de jonge Paul Wilbur naar streefde. Vanuit zijn Joodse opvoeding zong hij in het tempel koor, studeerde zang en opera in Italie en gaf gitaar les en koordirectie. Het was...
De laatste tijd heb ik met mensen om me heen regelmatig gesprekken over de drukte van het leven en onze volle agenda’s. Ik hou er tegenwoordig rekening mee dat ik minstens één maand van tevoren een afspraak moet maken, wil ik een keertje gezellig wat doen met een vriendin. Als ik twee vrije avonden in...
Het woord ‘passie’ wordt gebruikt om van alles mee te beschrijven, van romantiek tot gedrevenheid in werk of hobby. Ik weet niet waar jij aan denkt bij ‘passie’, maar voor mij betekent het ‘alles waarvoor iemand bereid is te lijden’. Dat is in feite ook de grondbetekenis van het woord. Het is afkomstig van het...