Ten vierde, de aanbiddingsleider moet een voortdurende en diepgaande relatie hebben met de God tot wie hij of zij anderen leidt in aanbidding. Het is een bekend feit, dat deze God vaak (en misschien het gemakkelijkst en het best) ontmoet wordt door (het lezen van) de Bijbel. Ik bedoel dat wanneer je de Bijbel gaat bestuderen met het verlangen om God beter te leren kennen, je Hem vaak tegen komt op een manier die rationele studie te boven gaat. Je kunt natuurlijk zeggen, “Ik doe gewoon de Bijbel open en wacht op God om te spreken. Waarom zou ik de Bijbel bestuderen als ik juist een persoonlijke ontmoeting wil?” Het antwoord is dat, net zoals Jezus dat deed met de leerlingen op de weg naar Emmaus, God vaak juist de Bijbel veel dieper aan ons wil uitleggen in plaats van tot ons te spreken zonder de Bijbel. Hij heeft het geschreven. Hij heeft het bewaard. Hij vindt het van levensbelang om erdoor met ons in contact te staan. Per slot van rekening vinden we in de Bijbel zo’n 2000 jaar van Gods handelen: hoe kunnen we vandaag enige ervaring met Hem hebben, die meer waard is dan 2000 jaar ervaring? Onze ervaring vandaag is gebaseerd op en geworteld in het handelen van God in de Bijbel.

Maar we kunnen nog een stap verder gaan. Onze roeping als aanbiddingsleiders en aanbidders is om leerlingen van Jezus te zijn (ik geef de voorkeur aan ‘leerling’ boven het religieuze synoniem ‘discipel’). Als we kijken naar Jezus’ eigen uitspraken en de teksten van zijn eerste leerlingen zoals Petrus, Jacobus of Paulus, zien we mensen, doorkneed in het Woord van God.

Als het volgen van Jezus en zijn eerste leerlingen de basis van ons leven met God is, dan is het duidelijk dat dit voor ons niet mogelijk is tenzij we streven naar een vergelijkbare kennis van het Woord van God, de Bijbel. Dus, uiteindelijk moet een aanbiddingsleider de Bijbel diepgaand bestuderen omdat zijn of haar leider dat deed, en hij of zij wil zijn zoals zijn of haar leider.

Aanbevolen boeken met betrekking tot dit onderwerp (titels en auteurs):

NB: ik adviseer 3 soorten boeken,
allereerst een introductie tot bijbelstudie (er zijn veel meer gevorderde boeken, maar dit is een begin)
het 2e een voorbeeld van een handboek om ons te helpen begrijpen (een handboek bij de Bijbel, in 2 onafhankelijke vertalingen, en onze concordantie) en
het 3e een bijbelse theologie die absoluut fundamenteel is zowel voor de Vineyard beweging, als voor veel andere evangelischen.
1. Gordon Fee en Douglas Stuart, How to read the Bible for all it’s worth
2. Craig Keener, The IVP Bible Background Commentary- New Testament
3. George Eldon Ladd, New Testament Theology

Oorspronkelijke titel: The importance of scripture. Vertaling: Gineke Putters © Copyright 2006 Vineyard Music E-Contact is een gratis maandelijkse uitgave van Vineyard Music Benelux. Ga voor meer Nederlandstalige artikelen naar de website van Vineyard Music (Benelux). Of stuur een e-mail naar info@vineyardmusic.nl.