Bidden volgens een rooster: "Ons gebedsrooster moet blinde vlekken wegnemen"
You are here: Home \ Studie \ Gebed \ Bidden volgens een rooster
17 juni 2015 - 9:32, by , in Gebed, Studie, No comments

“We baden als gemeente nauwelijks voor mensen in het bedrijfsleven en verpleegkundigen. Een gebedsrooster moet deze blinde vlekken wegnemen,” zegt ds. Jan van Houwelingen van de Samenwerkingsgemeente (CGK, NGK, GKv) in Lisse. Hij stelt sinds een jaar maandelijks een gebedsrooster samen. “Het is mooi om te weten dat mensen, zonder dat je het weet, voor je bidden.”

“’We bidden te weinig voor de koning’, ‘er zou meer gebeden mogen worden voor onze zendelingen’. We kregen op een gegeven moment steeds meer van dit soort signalen binnen. Dit zette ons stil bij de vragen: ‘welke plaats heeft gebed in onze eredienst?’ ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het gehele leven in onze gebeden terugkomt?’ Het is natuurlijk teveel gevraagd om iedere zondag alle gebeden aan de Heer op te dragen. Onze gebedsrooster moet valkuilen wegnemen. Per week wordt aangegeven waarvoor op zondag gebeden wordt en waarvoor gemeenteleden thuis kunnen bidden.”

Welke blinde vlekken worden met het gebedsrooster vermeden?
“We zijn als mensen zo afhankelijk van elkaars diensten en producten. Denk aan voedsel, kleding, verpleging of veiligheid. Dan is het goed om voor al deze mensen die een bijdrage leveren aan ons leven te bidden. Het gebedsrooster moet ervoor zorgen dat we meer bij deze mensen stilstaan. De internationale dagen helpen blinde vlekken op het spoor te komen. Bijvoorbeeld Wereldwaterdag en een speciale dag voor verpleegkundigen.”
Het rooster bestaat uit drie onderdelen – kerk, wereld en samenleving, broeders en zusters – en vroeg in maart onder meer gebed voor de slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk, voor ‘allen die geen of nauwelijks toegang hebben tot schoon drinkwater’ (op 22 maart, Wereldwaterdag) en voor overheden om in wijsheid om te gaan met haattaal.
Is uw gebedsleven daardoor meer tot leven gekomen?
“Dat vind ik moeilijk om bij mezelf te controleren. Ik merk wel dat het maken van dit gebedsrooster voorkomt dat het gebedsleven een sleur wordt. Ik ben mij vaker bewust van wat er om mij heen gaande is en hoe God de wereld heeft bedoeld. Ja, ook als dominee vermijd je wel eens het gebed. Toch levert het bij mij geen schuldgevoelens op. Wel vind ik het jammer, omdat het spreken tot God mijn hart blij maakt.”
“Daarnaast is het voorbereiden van mijn zondagse preek een biddende bezigheid. Dat maakt mijn leven als dominee mooi.”
Wat heeft u de afgelopen jaren in uw predikantschap geleerd met betrekking tot gebed?
“Ik ben mij meer bewust dat ik onderdeel uitmaak van de Kerk, een biddende gemeenschap. Dag en nacht. En dat niet alleen, ook de Heilige Geest bidt en de schepping. Dat maakt bidden tot iets heel moois.  Het geloof dat ik op die manier onderdeel ben van een veel groter geheel, doet mij beseffen hoe bijzonder bidden is. En dat is niet zozeer afhankelijk van mijn individuele stilte tijd. De hele dag door zijn er mensen die ook namens mij bidden. Zelfs de Heer zelf.”
“Verder word je door te bidden ook stil. In de stilte komen we ook onszelf onder ogen. Dat kan confronterend zijn. Daarom vermijd ik het gebed weleens. Het is niet alleen maar leuk. Toch keer ik altijd weer terug naar het gebed. Door de confronterende stilte heen zal ik toch weer de Heer horen. En dat is goed.”
Tekst: Jeffrey Schipper
Bron: Cip.nl
Aanbidding.net
Over de auteur:

Geef een reactie