Auteur: Derek Morphew
You are here: Home \ Derek Morphew
Derek Morphew
Over de auteur:

Derek Morphew is theoloog, voorganger en directeur van zowel Vineyard Bible Institute (VBI) als Vineyard International Publishing (VIP). Hij is ook de hoofdvoorganger van Vineyard Christian Fellowship, Kenilworth in Kaapstad (Zuid Afrika). Dereks boeken, onderwijs en ontwikkeling van toegankelijke hulpmiddelen voor theologisch onderwijs zijn wereldwijd tot zegen voor velen.

Feest vieren in de Eerste Gemeente en Daarna Er zijn geen gedetailleerde beschrijvingen van de stijl van aanbidding in de beginjaren van de Kerk. Wat we weten is afkomstig uit het boek Handelingen en uit opmerkingen die hier en daar in de geschriften van de Kerkvaders zijn gevonden. We moeten hierbij rekening houden met de tijd...
Israël werd, als Gods heilige volk, opgeroepen tot feest vieren God droeg hen op om regelmatig op nationaal niveau bij elkaar te komen om feest te vieren. Elk feest was een tijd van grote vreugde en blijdschap, maar deze blijdschap werd gezien als een plechtige verplichting. Ze moesten vieren. Er was geen keuzemogelijkheid. Drie keer...
“Mans chief end is to enjoy God en serve him forever” The Westminster Confession Er zijn wereldwijd veranderingen gaande in het Lichaam van Christus. Uitingen van aanbidding zijn aan verandering onderhevig, zowel in oudere kerken als in de nieuwe vormen die voorkomen in nieuwe(re) kerken. Tijdens de vernieuwingsbeweging van 1994-1996 werd er in de kerken veel...