Aanbidding vanuit gebrokenheid…
You are here: Home \ persoonlijke verhalen \ Aanbidding vanuit gebrokenheid…
28 maart 2015 - 22:54, by , in persoonlijke verhalen, No comments

Mijn vorige blog eindigde ik met dat prachtige lied “Duizend duizendmaal o Heer”.

Daarin zingen we:  “die voor mij U hebt gegeven, in de bangste zielenood, opdat ik niet hulp’loos sterve…” een beetje oud Nederlands natuurlijk maar hoe gaaf dat te realiseren… dat Jezus zichzelf in de dood gaf, volgens de liefdeswil van zijn en inmiddels ook mijn Vader… en dat Hij zó één is met de Vader dat ook Híj niets anders wilde dan mij te bevrijden van zonde, vernietiging, dood en duivel(se gedachtepatronen)! Ik las van de week psalm 42 en daarin kwam ik dit tegen: (ik loop er met je doorheen)

3 Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen? 4 Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht, want heel de dag hoor ik zeggen: ‘Waar is dan je God?’

Tranen… ik huil (als man) best vaak… de gebrokenheid in mezelf en die in de levens van de mensen om me heen… de gebrokenheid van de hele schepping (“De schepping bloedt uit vele wonden en schreeuwt uit vele monden” zei mijn voorganger altijd)… Ik ben nu 51 en er zijn vele leeftijdsgenoten om mij heen ziek, ongelukkig, al overleden… Als het mij al tot tranen brengt… wat zal dat dan met de Schepper, de maker van ieder mensenkind zijn?

5 Weemoed vervult mijn ziel nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God – een feestende menigte, juichend en lovend. 6 Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij.

Weemoed… naar de tijd dat alles goed was, dat het feest was… Bedroefdheid over de scheuren, de relaties die stuk gingen, eenzame vrienden… Maakt me onrustig. Hoe zal dat dan zijn met de Schepper, de maker van ieder mensenkind!

Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. 

Ik maak die keuze!! Sterker nog de Bijbel leert me op andere plekken dat ik ondanks moeite, verdriet, lijden en pijn Hem, de liefhebber van ieder mens, moet leren loven, zoeken, aanbidden. Waarom? Omdat dat mij optilt tot de hoogten van mijn God. (zie Psalm 61:3, Jes. 40:9 en ook Kol. 3:1 en 2)

7 Mijn ziel is bedroefd,daarom denk ik aan u,

Dáárom denk ik aan U. Dáárom juist. Waar anders zou ik gaan? Waar anders zou ik zoeken. Waar anders zou ik me op richten? U hebt woorden van eeuwig leven!! U kent mij en doorgrondt mij!! U draagt mij en omgeeft mij van voren en van achteren!! Dáárom wil ik, zal ik, ook juist in de moeite U zoeken en U eren en aanbidden. Ik wíl bij dé Bron van álle leven, álle liefde, álle licht, álle vervulling zijn! Ik heb U nodig God! Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting! Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. U bent mijn God, op wie ik vertrouw!

Maar dan wordt het in die psalm nóg erger: ‘Waarom vergeet u mij, waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd?’ 11 Mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers, want ze zeggen heel de dag: ‘Waar is dan je God?’

Pffff…. Als je het zelf niet meer gelooft, niet meer kunt geloven… als zelfs je vijanden zien dat God niet bij je is…

Maar dan toch, op het laatst van deze psalm lezen we:

12 Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt!! (uitroeptekens van mezelf)

Eens zal ik Hem weer loven! Er is ruimte bij God. Hij (er)kent de moeite, de pijn, de twijfel… Maar, Hij weet dat ik nergens anders terecht kan, en Hij wil zó graag delen, delen van zichzelf, daarom zoekt Hij aanbidders, roept Hij jou en mij toe aanbidders te zijn in geest en in waarheid, in tijd én eeuwigheid. Niet gebonden aan plaats en moment, maar van harte!! En echt!! Aanbidding, ach…. God is niet de persoon die erop zit te wachten hoor… dacht je nu echt dat Hij dat nódig heeft? Hij is zo volmaakt en vreugdevol en tevreden… Nee, aanbidding van onze God helpt ons om te focussen, te zoeken de dingen die boven zijn! Om te bedenken dat het gaat om Jezus en zijn Koninkrijk, en om onze Vader in de hemel! Aanbidding: meer van God in mij, voor mij, door mij. Aanbidding: levensveranderend! Hier ben ik Heer!

Gert Visscher
Over de auteur:
Ik heb een groot verlangen om door middel van muziek God te eren en mensen dichtbij Hem te brengen. Wát een krachtig instrument is het toch! Ik wil eraan meewerken dat er steeds meer mensen ontdekken dat zij, in de tegenwoordigheid van God, geraakt en veranderd kunnen worden. Lofprijs en aanbidding door middel van muziek is daartoe een belangrijk middel: Het uitzingen van je liefde en geloof om zo te focussen op de Vader, de Zoon en de Geest. Om te komen tot overgave! Om de dingen te bedenken die boven zijn! Zo wil “Aanbidding.net” een instrument in zijn handen zijn! Zo willen wij muziek laten klinken die helpt om de Heer te eren en te aanbidden in blijdschap, verootmoediging, in alle eerlijkheid, in klaagzang en in overgave aan Hem, in moeite op zoek naar vertroosting. We willen een voertuig zijn voor de heerlijkheid van God door het aanbieden van goede studies, events, gesprekken, verkoop van muziek, etc. Dat het voor jou persoonlijk en voor ons als kerk, het lichaam van Jezus Christus mag leiden tot meer van die goddelijke heerlijkheid in ons leven en in ons land! Lees meer op www.inspiredworship.nl

Geef een reactie