Aanbidding in contact met Leprapatiënten….. door Gert Visscher
You are here: Home \ Studie \ Aanbidding als levensstijl \ Aanbidding in contact met Leprapatiënten….. door Gert Visscher

“Jezus volgen betekent dat we ons laten leiden naar de plaats

waar aanbidding en gerechtigheid elkaar kussen.”

Dat schrijft aanbiddingsleider David Ruis in zijn boek “Gerechtigheid” … waar God naar zoekt.

Ik ben zo blij dat ik mijn geloofsleven bestaande uit God liefhebben boven alles en de naaste als mijzelf, verander(en)d gedrag, aanbidding in de brede zin van het woord, lofprijs en aanbidding beoefenen, mag kennen in mijn eigen leven en er regelmatig in voorgaan en mag combineren met een baan waarin gerechtigheid vanuit het hart van God een grote rol speelt. Waarin ik mag zoeken naar middelen en mogelijkheden om uitgestotenen uit hun sociale omgeving – leprapatiënten – mag zegenen, ondersteunen, mag meehelpen aan een herstelt leven, mag bidden en werken dat zij tot bloei komen en (weer) trots worden op zichzelf, weer hoop krijgen, er weer bij horen! Dát is wat mij betreft het Koninkrijk wat gestalte krijgt. De liefde van God die verandering in mensenlevens teweeg brengt, en die uitreikt naar mensen, juist naar hen die buiten de maatschappij kwamen of komen te staan. Jezus strekte zijn hand uit naar de melaatsen, ging daarmee dwars door de angst en veroordeling van deze mensen heen.  Hij sprak de Samaritaanse vrouw aan, daarmee alle vooroordelen doorbrekend, Hij wilde wél vrienden worden met Zacheus terwijl iedereen over hem dacht: “Die gast? Die kan de boom in!”. Zó kreeg en alleen zó krijgt “Uw Koninkrijk kome” gestalte. Ook vandaag! In de bijbel in Micha 6 lees ik:

“Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.” (Micha 6:8) 

Wij kennen vast allemaal wel het aloude spreekwoord: ‘Wat gij niet wil dat u geschied, doe dat ook een ander niet’…. Ik zou dat n.a.v. dit bijbelvers willen omdraaien: ‘Hoe u behandeld wilt worden, behandel zó ook de mensen om je heen’. De agape-liefde van onze Heer gaat echter nog een stap verder: Zonder iets terug te verwachten goed doen, liefhebben, zegenen! Dat is moeilijk voor ons mensen. Maar ik wil me daarin oefenen, trainen. Het komt me niet aanwaaien, maar Gods Geest helpt me daarbij. Hij vervuld met liefdeskracht, Hij leidt, Hij inspireert, Hij helpt me om Jezus na te doen!

Ik ben me aan het voorbereiden voor de bijzondere reis die ik ga maken samen met Alexander, Sara en Joas. We reizen donderdag 16 juni af naar Bangladesh om daar in en rondom het lepraziekenhuis van The Leprosy Mission Bangladesh de mensen te bemoedigen. Ik zie ernaar uit én er tegenop. Mooi om te gaan zien wat voor verschil we als organisatie (Leprazending hoort bij The Leprosy Mission International opgericht in 1874) maken voor zovele leprapatiënten. Maar ook zullen we de moeite en het lijden, de eenzaamheid en armoede juíst ook van deze mensen gaan zien en horen! Vervolgens zullen we dat natuurlijk onder de aandacht gaan brengen hier in Nederland. Mooi om dit te mogen doen. Dankbaar! Wil jij meedoen deze mensen een waardig en beter leven te geven? www.leprazending.nl

Gert Visscher

Aanbidding.net
Over de auteur:

Geef een reactie